Jaarevent 2023

Provincie Zuid-Holland werkt met de Vlaams-Nederlandse Delta en de Internationale Alliantie voor de Rhine-Alpine aan het grenzeloos maken van de corridors. De Corridor Week is een platform zijn bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers uit Nederland, België en Duitsland. De Corridor Week vindt plaats van 6 tot en met 8 november in Rotterdam. De Greenport is partner van de Corridor Week. Jaap Smit (Commissaris van de Koning bij Provincie Zuid-Holland) is samen met gedeputeerde Floor Vermeulen gastheer. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal ook als voorzitter van Greenport West-Holland aanwezig zijn. Tijdens een van de meetings wordt de Holland Rail Terminal gepresenteerd, dit project van ondernemers en overheden maakt de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd mogelijk. Lees verder op de website van de provincie Zuid-Holland.Pin It on Pinterest