Jaarplan 2024

Sommige vragen horen bij een specifieke maand. ‘Gaan jullie nog weg?’ wordt vaak gevraagd  in juli, in december hoor je vaak ‘Weet je al wat je gaat maken?’ En tot half januari is de meest gestelde vraag: ‘Mag het nog?’ Waarmee wordt bedoeld: kunnen we elkaar nog het allerbeste voor het komende jaar toewensen, of zijn we volgens de etiquette te laat?

2020 leerde ons dat je het hele jaar iemand het beste mag toewensen. We verdienden elkaars schouderklopjes en steunbetuigingen niet alleen in januari, maar vooral ook de maanden die daarna kwamen. Want voor velen was 2020 een vervelend jaar. Een jaar dat maar niet op gang kwam. Alsof het jaarrond Blue Monday was.

Het is inmiddels alweer bijna één maand 2021. Een jaar dat lijkt door te gaan waar 2020 eindigde. Dus daarom durf ik u nog al het goede en Gezondheid & Geluk voor het komende jaar te wensen.

Maar, zult u denken, wordt dit een lange blog vol negatieve bespiegelingen? Zeker niet. Want hoe vervelend 2020 ook was, het was ook het jaar waarin bleek dat samenwerking ons verder helpt. Misschien wel het duidelijkste voorbeeld daarvoor was de crisisorganisatie die binnen Greenports Nederland in no time werd opgericht. Daarmee waren we een van de eerste sectoren die in kaart konden brengen welke gevolgen corona had, en hadden we zeer snel compensatieregelingen voor de sierteelt en andere delen van ons cluster. De veerkracht en improvisatievermogen van ondernemers is natuurlijk de belangrijkste kracht in tijden van crisis, wat ook kansen kan betekenen.

Het afgelopen jaar stond voor Greenport West-Holland ook in het teken van de toekomst. Zo stelden we ons Jaarplan op (te vinden op https://greenportwestholland.nl/jaarplan-2021/). De ambities en activiteiten in dit plan zijn gebaseerd op de strategie Feeding and Greening the Mega-cities. U weet misschien: de strategie bestaat uit drie pijlers, namelijk: nummer 1 in kennis & innovatie, duurzaam produceren voor onze thuismarkt – West-Europese megasteden, en deze concepten internationaal vermarkten. 

De Greenport legt in 2021 de focus nog meer op de verbinding met de omgeving. We introduceren daarvoor de term ‘Circulaire Metropool’. Er is immers de roep om steden en randgemeenten waar het gezond en gelukkig wonen en werken is. En waar economie en samenleving in de toekomst volledig circulair zullen zijn. Om die economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vitale metropoolregio daadwerkelijk te realiseren is een cruciale rol weggelegd voor het hierin gevestigde tuinbouwcluster.

Samengevat: de tuinbouw draagt bij aan een betere wereld, bijvoorbeeld door het produceren van gezonde voeding en vergroening van de leefomgeving, dus aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn dus een graadmeter voor onze maatschappelijke en sociale impact, met een economische perspectief voor het bedrijfsleven. 

De Circulaire metropool zie ik als het beste wat de tuinbouw in de toekomst kan bieden aan de regio en de wereld. Dus daarom: ik wens u en ons het allerbeste. Niet alleen vandaag maar elke dag in het jaar.

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest