Jaarplan 2024

Kijk even op de kalender aan de muur, of de agenda op uw smartphone. En kijk naar de datum. Het is 31 januari! (En al februari als u deze tekst leest). Nog maar een paar weken geleden was het kerst. Wat gaat de tijd toch snel. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar in de kerstvakantie nam ik me voor iets minder vaak te haasten. Maar ook dat lijkt alweer lang geleden.

Haasten, het zit blijkbaar in onze natuur. We hebben snelheid nodig zo lijkt het. En in een cluster waar ‘vers’ een groot radar in het verdienmodel is, is haast natuurlijk ingebakken. Zonder haast geen omzet in de tuinbouwketen.

Maar wie haast, kan zichzelf en anderen voorbij lopen. En dat mag vanzelfsprekend niet gebeuren. De menselijke maat is juist zo belangrijk, ook in deze tijd van robots en automatisering. Want geloof me: de autonome kas komt er echt, vroeg of laat. Maar ook dan blijven mensen nodig.

We moeten dus snel, maar in alle rust, ‘Festina Lente’ (lees de blog), investeren in mensen. In ons human capital dus. Van Human Cost naar Human Capital…  Daarom startten we afgelopen jaar vanuit het Innovatiepact met het uitwerken van de Human Capital Agenda Greenport West-Holland. Nog geen half jaar geleden startte Gerard van Oosten als kwartiermaker, onlangs werd het plan van aanpak goedgekeurd door de Taskforce Human Capital Akkoord van de EBZ , en op 14 februari wordt het Deelakkoord human capital Zuid-Holland Greenport West-Holland getekend. Een wereldprestatie in een recordtempo.

Met het Deelakkoord verbinden overheden, ondernemers(-organisaties), onderzoeks- en onderwijsinstellingen zich aan elkaar, met als doel de mismatch op de arbeidsmarkt te verhelpen. Daarvoor wordt ingezet op onder meer het (door-)ontwikkelen van de juiste skills bij bestaande medewerkers, en het vinden van nieuwe talenten. 

In het  Deelakkoord human capital Zuid-Holland Greenport West-Holland worden initiatieven verbonden en samenwerkingen gestart  om te voorkomen dat we dadelijk te weinig talenten aan ons cluster r kunnen binden. (Hoewel: eigenlijk is dat al het geval. Hoeveel bedrijven en instanties kent u met openstaande vacatures?) Maar het heeft nóg een effect.

Voor een goede arbeidsmarkt moet het  regionale tuinbouwcluster zich richten op doelgroepen die voorheen niet makkelijk te bereiken waren. Werknemers met verschillende expertises/opleidingen (naast groen ook bijvoorbeeld techniek, marketing en  data scientist) en inwoners van de steden bijvoorbeeld. We leggen dus de koppeling met de stad en andere beroepsgroepen. En werk heeft bovendien een belangrijk sociaal component. Zonder werk geen inkomen, zonder inkomen geen mogelijkheden je te ontplooien. En een mooie uitspraak van een duurzame ondernemer die ik hoorde bij het werkbezoek van Provinciale Staten: ‘als je rood staat kan je niet vergroenen’.

Het Deelakkoord Human Capital gaat dus niet alleen om meer omzet voor ondernemers; het gaat ook om de sociale positie van het regionale tuinbouwcluster. 

Als we investeren in de toekomst van onze nieuwe werknemers, dan investeren we ook in de toekomst van onze regio, onze kinderen, en dus eigenlijk onszelf. En als het goed gaat met ons, gaat het goed met u en met mij. Gaat u daar maar eens rustig voor zitten…

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest