Vacature
Programmasecretaris

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

‘Festina lente’ zag ik pas in grote letters op een beeldscherm. Dat was tijdens de afscheidsreceptie van voorzitter Harm Maters van de AVAG. Het blijkt oud-Grieks en betekent ‘Haast u langzaam’. Zo leer je nog eens wat. ‘Festina’ is de gebiedende wijs van het werkwoord ‘haasten’, leerde Wikipedia me. Het bijwoord ‘lente’ betekent ‘langzaam’.

De levensles over het zoeken van een goede balans tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid werd meegegeven aan aanwezigen door Harm Maters bij zijn afscheid.

Ruim vijf jaarwisselingen geleden ontstond Greenport West-Holland in de huidige vorm: een samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijs. De Greenport West-Holland is een regio, een cluster met een ecosysteem en een organisatie. Samen werken zij aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. De afgelopen jaren hebben we een mooie reis gemaakt. We hebben namelijk gaandeweg geleerd wat de beste route is voor die toekomst. Die route is samen-werken. Niet samenwerken in de zin van gedogen en elkaar een beetje licht in de ogen gunnen, maar samenwerken in de zin van: ‘als het goed gaat met ons, dan gaat het goed met mij en met u’ (een letterlijk citaat van Jaap Smit tijdens de nieuwjaarsreceptie Provincie Zuid-Holland). Commissaris van de Koning Jaap Smit, een man die ik hoog heb staan. Hij is in staat door het delen van persoonlijke mening en zienswijze mensen aan het denken te zetten en onze regio in beweging te zetten naar een meer maatschappelijk-sociale economie in plaats van een individuele samenleving.

Dat willen we ook voor de Greenport. Als het goed gaat met u, dan gaat het goed met ons. Dus het Greenport-cluster bedoel ik daarmee en niet de organisatie die wij zijn. En daarbij moet er veel meer gekeken worden over grenzen heen, weg van de oude paden.

Samen-werken, dus samen de schouders eronder zetten, doen we inmiddels ook niet meer binnen de tuinbouwgrenzen, maar steeds meer daarbuiten. Op tal van maatschappelijke uitdagingen werken we samen met andere partijen. Een treffend voorbeeld: de stad. Want het voeden van de stedeling van de toekomst is geen kwestie van meer tomaten produceren en vervoeren, maar van samenwerken met andere belanghebbenden. Denk aan programma’s als ImpactCity in Den Haag, Food Innovation Academy in Vlaardingen en de IFAMA komende zomer in Rotterdam. Een ander voorbeeld: energie. Restwarmte en CO2 van de een, zoals de haven, is kostbare energie en voeding voor de ander.

En dan inderdaad: haast u langzaam. Enerzijds voelen we in het cluster en in onze organisatie (Greenport West-Holland, een ‘club’ met inmiddels meer dan 25 enthousiaste regisseurs, expeditieleiders en andere vooruitstrevende persoonlijkheden) een enorme urgentie. Het tuinbouwcluster mag niet te lang wachten met het veranderen van de (eigen) wereld. De social development goals waarvoor de tuinbouw belangrijke oplossingen heeft laten namelijk niet op zich wachten.

Anders gezegd: er is haast geboden. Het is de kunst wakker en alert te blijven. Blijven waarnemen wat er om ons heen gebeurt, blijven nadenken en aanvoelen wat er in de omgeving en met de mensen daarin gebeurt. En vooral: naar jezelf kijken en je rol in het proces. Als je dat doet kunnen we met elkaar productiever zijn, vergeten we niets en niemand.

Snelheid van handelen en geduld, ondernemerschap (verantwoord risico’s nemen) en zelfbeheersing gaan hand in hand gaan. Gewoon je eigen tempo aanhouden, je niet gek laten maken door de omgeving. Je soms op sleeptouw laten nemen door nieuwe impulsen. Je kunt hierdoor in situaties komen en mensen ontmoeten die het leven kleurrijker maken. Het kan ook tegenvallen, maar je hebt iets nieuws geprobeerd en van geleerd.

Maar tegelijk weten we: ontwikkelingen hebben tijd nodig. ‘Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd’, wordt wel eens gezegd. Om de wereld te veranderen hebben we coalities nodig, binnen en buiten de tuinbouw. Coalities smeden – zoals we deden met onder meer het Innovatiepact en het EnergieAkkoord en binnenkort het Human Capital Akkoord – vraagt geduld, inlevingsvermogen en het stellen van de juiste vragen, maar ook snelheid en niet te lang wachten. Wie dan te hard rent loopt het gevaar het belang van een van de samenwerkingspartners over het hoofd te zien, of te negeren. En dat is een slechte les voor wie wil samenwerken.

Daarom nog een citaat van Jaap Smit: ‘Blijf waarnemen, denken, voelen’, Inderdaad, wie wil samenwerken moet veel verder kijken dan zijn of haar eigen belang. Gelijk nemen is anders dan gelijk krijgen. En samen veranderen we de (tuinbouw)wereld. Daar zijn bedrijven en organisaties en overheden voor nodig, maar daar komen we niet mee verder als we vast blijven zitten in oude patronen. Soms moeten we wél haast maken: dan zijn praten en economisch correcte projectplannen niet voldoende. En nog belangrijker: we hebben hiervoor leiders nodig, mensen met inzicht, lef en durf. Niet alleen in bestuurlijke functies, maar ook leiders van de werkvloer. Mensen die een kans zien, deze willen benutten en de schouders eronder zetten…

Samengevat: stop met oud-denken en doen. ‘Festina Lente!’ En dat is precies waarvoor de Greenport West-Holland staat.

Ik wens u een mooi 2020 en zie uit naar onze en uw en mijn samenwerking. Want als het goed gaat met ons, dan gaat het goed met u en mij.Pin It on Pinterest