Jaarplan 2024

Op 5 oktober zal tijdens de Greenboard van de Greenport het EnergieAkkoord worden ondertekend. In dit akkoord worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de Greenport haar ambities concreet wil maken om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof), verduurzaming en energieverbruik.

Het EnergieAkkoord is een volgende concrete stap in de samenwerking tussen overheden (provincie en gemeenten), bedrijven en kennisinstellingen. Om de inspanningen om de doelstellingen te halen te versterken en projecten met ondernemers te versnellen.
Lees meer over het EnergieAkkoord.Pin It on Pinterest