Jaarevent 2023

Naar verwachting is eind dit jaar de contouren van een breed EnergieAkkoord voor de regio gereed. In dit akkoord worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de Greenport haar ambities concreet wil maken om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof) , verduurzaming en energieverbruik.

Het akkoord op hoofdlijnen zal in de daarop volgende periode verder uitgewerkt worden, waarbij wordt toegewerkt naar ondertekening door niet alleen partners van de Greenport, maar ook door breder netwerk die kunnen bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Thematrekker Energie Greenport West-Holland Marc Wiese: “Het wordt een herkenbaar en verbindend akkoord.” 

Gezamenlijke uitdaging

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan de energietransitie. Doel van het EnergieAkkoord is al die initiatieven en de partijen erachter te verbinden, vertelt Wiese. Daarnaast zal het akkoord ook aan ondernemers worden voorgelegd. Wiese: “Het plan is om – net als in 2015 – een Meet & Greet over energie te organiseren, medio december. Dan zullen we ondernemers vragen naar hun mening over het akkoord.”

Verder zal het akkoord omschrijven hoe het behalen van doelen georganiseerd en gefinancierd wordt. Het idee is nu de uitwerking van het akkoord in een programmatische aanpak vorm te geven. Wiese: “Het wordt een gedeeld akkoord waarin staat welke uitdaging we gezamenlijk aangaan. Het verbindt dus de gezamenlijke doelen voor initiatieven als de Visie 2030 van de Greenport, de Kas als Energiebron, de Roadmap Next Economy, Het Nieuwe Telen, de warmterotonde en geothermie.” Met daarbij verbinding naar het brede energiedossier, zowel op regionaal als landelijk niveau (zie o.a. onderstaande berichten).

Bureau Rebel is door de Provincie en de Greenport gevraagd het akkoord op te stellen. Marc van der Steen is projectleider voor het akkoord, bestuurlijk ambassadeur Energie binnen de Greenport  is José van Egmond (wethouder economie en Glastuinbouw bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thematrekker energie Marc Wiese of Rebel: Marc van der Steen.

Werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’

Het EnergieAkkoord is regionaal georiënteerd. Daarnaast is de Greenport ook betrokken bij sectorale initiatieven. Zo was op 30 juni de werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’, georganiseerd door Kas Als Energiebron. De Greenport leverde een actieve bijdrage aan deze bijeenkomst. Lees het verslag van de werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’.Pin It on Pinterest