Jaarplan 2024

Onder grote belangstelling is onlangs het tweede jaar van de Roadmap Next Economy afgesloten. Dat gebeurde tijdens een congres in Delft. Tijdens de bijeenkomst waren presentaties over de verschillende transitiepaden. De Greenport speelde daarbij een belangrijke rol. In elk transitiepad heeft de Greenport een oplossing voor de Next Economy-vraagstukken.

In 2016 startte het proces om te komen tot een nieuwe blauwdruk voor de economie in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). In tien maanden werd – onder begeleiding van topeconoom Jeremy Rifkin en zijn adviesbureau Third Industrial Revolution – een routekaart voor de toekomst geschreven: de Roadmap Next Economy.

2017 was een transitiejaar, vertelde aftredend directeur Hans Beekman tijdens het Roadmap Next Economy Congres 2017 in Lijm en Cultuur in Delft. Er werd afgelopen jaar een start gemaakt met de uitvoering van de verschillende transitiepaden. Vanaf volgend jaar is InnovationQuarter verantwoordelijk voor de uitvoering, vertelde directeur Rinke Zonneveld.

Engagement

Rifkin zelf sprak in een videoboodschap de deelnemers toe. Hij stelde dat de Roadmap Next Economy niet alleen concrete resultaten oplevert, maar ook een verregaande samenwerking tussen verschillende partijen. Dit zorgde voor ‘engagement’, en juist die instelling is volgens Rifkin nodig in de nieuwe wereld: in de Eerste en Tweede Industriële Revolutie was de wereld verticale en centraal geleid, dat wordt in de Derde Industriële Revolutie horizontaal en decentraal. Daarbij hoort een innige samenwerking.

Geschiedenis schrijven

Transitieprofessor Jan Rotmans sloot zich daarbij aan. “De regio telde dertien sectoren, dertien silo’s. Maar de nieuwe economie zal niet ingericht zijn volgens silo’s. Daarom hebben we vijf transitiepaden gedefinieerd.” De tijd is rijp om daarmee aan de slag te gaan. Volgens Rotmans heeft hij niet eerder in zijn 35-jarige carrière zo sterk het gevoel gehad dat de kansen kunnen worden gegrepen. “We kunnen geschiedenis schrijven.”

Zoektocht

Rotmans ging in zijn presentatie in op de uitdagingen voor de regio. De belangrijkste: koolstofarm worden en de daarmee samenhangende energietransitie. “De Roadmap Next Economy is eigenlijk geen roadmap; het is een zoektocht.” Het doel is de slimste en schoonste regio van West-Europa te worden. Daarbij moeten baanbrekende initiatieven genomen worden, en niet per se de voor de hand liggende. “Doen we wat nodig is, of wat mogelijk is?” Volgens Rotmans speelt de Greenport een cruciale rol bij de zoektocht en toekomst van de regio.

Transitiepaden

Over de vijf transitiepaden – Digital Gateway, SMART Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society – werden korte presentaties gegeven over de uitdagingen en over concrete oplossingen. De Greenport speelde daarbij met enige regelmaat een hoofdrol, bijvoorbeeld als het ging om het onderwijs van de toekomst (in het kader van Next Society). Zo was er aandacht voor het LDE Centre for Sustainability, waarvan de  Greenport Hub onderdeel is, en voor de Food Innovation Academy en de Greenport Horti Campus 3.0. Dat laatste initiatief sluit aan op de belangrijkste thema’s van de Roadmap Next Economy, zoals digitalisering en energie.

Website

Tijdens het congres werd de website van de Roadmap Next Economy gelanceerd: www.roadmapnexteconomy.com. Op deze website staat een ‘Validatietool’ waarmee private initiatieven kunnen controleren of ze kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de Roadmap. Tevens staat op de site een online magazine met onder meer een artikel over de Greenport.

Lees meer over de Roadmap Next Economy Greenport>Pin It on Pinterest