Meet & Greet Energie

 

 

 

Update Coronavirus

Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed. De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties – waaronder Greenport West-Holland – inventariseren welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten.

Dit gebeurt door de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, bestaand uit Jaap Bond (voorzitter), Adri Bom-Lemstra, Inge Lardinois en Niek Jan van Kesteren. Onder de Regiegroep zijn onder meer actief de werkgroep, het communicatieteam, Taskforces Logistiek, Taskforce Arbeid en Taskforce Financiën.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

We wensen iedereen in Greenport West-Holland – actief binnen de tuinbouw of daarbuiten – heel veel sterkte met het omgaan met de gevolgen van de uitbraak van corona. We doen vanuit onze positie al het mogelijke die gevolgen voor het tuinbouwcluster zo klein mogelijk te houden. Dat doen we samen met onze partners. Want juist in deze periode is samenwerking van vitaal belang.

13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning mkb

13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning mkb

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het MKB in hun regio nodig heeft....

Lees meer
Deadline afwikkeling aanvraag tegemoetkoming nabij

Deadline afwikkeling aanvraag tegemoetkoming nabij

Maandag 30 november is de deadline voor het afwikkelen van de aanvraag voor een tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw. Nu die deadline nabij is, herhaalt de Crisisorganisatie Coronacrisis haar oproep om de procedure snel af te ronden. Ruim 600...

Lees meer
‘Met NOW kunnen we scholen voorzien van gezonde voeding’

‘Met NOW kunnen we scholen voorzien van gezonde voeding’

"Het werkt, schrijft Rob Baan op LinkedIn. "Met NOW kunnen we scholen voorzien van gezonde voeding. Afgelopen week, in de Dutch Food Week, heeft de oproep geresulteerd in mooie lunches voor basisscholen. Mensen hebben er echt werk van gemaakt. Het resultaat: kinderen...

Lees meer

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Op donderdag 1 oktober werd vanuit het World Horti Center in Naaldwijk het Nationaal Tuinbouwcongres online gepresenteerd. Deelnemers konden via een livestream tijdens het eerste gedeelte van het programma het gesprek tussen Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports...

Lees meer

Deadline aanvragen is ‘hard’

De deadline voor aanvragen voor een tegemoetkoming staat ‘hard’ op donderdag 18 juni, 17 uur. Ondernemers die zich na dat tijdstip melden, zijn niet meer te accepteren, meldt RVO. Advies is dan ook om bij twijfel of vragen, sowieso een aanvraag in te dienen. Eventueel...

Lees meer

Uitzondering op kartelverbod

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om in de sierteelt afspraken te maken over de productie(beperking). RVO heeft de ruimte die de EU biedt in het kartelverbod uitgewerkt in een regeling. Partijen die afspraken willen maken, kunnen dit aanmelden bij RVO via...

Lees meer

Position paper crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zet de komende maanden in op: Het veilig blijven stellen van de gezondheid van de werkenden in de sector en van de financiële positie van de bedrijven Het oplossen van resterende knelpunten veroorzaakt door de...

Lees meer

Bijstelling extra steunmaatregel

De extra steunmaatregel voor de tuinbouw krijgt op enkele onderdelen een aanpassing. Voor de voedingstuinbouw gaat het percentage ‘afzet horeca’ omlaag van 75% naar 60%. Daarnaast gaat de regeling beter rekening houden met bedrijven die de afgelopen jaren groeiden in...

Lees meer

Samen-werken en krachten bundelen, juist in tijden van onzekerheid.Pin It on Pinterest