Update Coronavirus

 

 

 

Update Coronavirus

Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed. De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties – waaronder Greenport West-Holland – inventariseren welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten.

Dit gebeurt door de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, bestaand uit Jaap Bont (voorzitter), Adri Bom-Lemstra, Inge Lardinois en Niek Jan van Kesteren. Onder de Regiegroep zijn onder meer actief de werkgroep, het communicatieteam, Taskforces Logistiek, Taskforce Arbeid en Taskforce Financiën.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

We wensen iedereen in Greenport West-Holland – actief binnen de tuinbouw of daarbuiten – heel veel sterkte met het omgaan met de gevolgen van de uitbraak van corona. We doen vanuit onze positie al het mogelijke die gevolgen voor het tuinbouwcluster zo klein mogelijk te houden. Dat doen we samen met onze partners. Want juist in deze periode is samenwerking van vitaal belang.

Openstelling PPS call topsectoren en MIT regeling

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem openden op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe...

Lees meer

Platform Zorg om boer en tuinder

De coronacrisis veroorzaakt een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Situaties zoals vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten vergen veel van de ondernemers en leveren ook zeer veel stress en mentale druk op. Ook hiervoor is tijdens...

Lees meer

Matchen van vraag en aanbod bij arbeid

De vraag naar arbeidskrachten neemt toe in de tuinbouw. De nieuwe platforms Help ons Oogsten en het Platform Personeel Coronacrisis proberen een match te maken tussen de vraag en het aanbod. De afgelopen week leek het aanbod groter dan de vraag, maar dat kan...

Lees meer

Goed en veilig werken

Ondernemers hebben veel behoefte aan voorbeelden uit de praktijk waarbij het werk mogelijk blijft bij de 1,5 meter-maatregel. Stigas verzamelt tips en praktische voorbeelden en publiceert ze op haar website.

Lees meer

Vervoer arbeidsmigranten

Vervoer van arbeidsmigranten waarbij coronamaatregelen in acht worden genomen blijft een lastig vraagstuk. Om veilig vervoer te regelen, wordt onder andere gebruik gemaakt van afscherming met plexiglas. Ook wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om touringcars in te...

Lees meer

Werkwijze voor controles aangepast voor keuringsdiensten

Controles van keuringsdiensten moeten werkbaar blijven. Daarom besloot de Europese Commissie om controles van producten van dierlijke oorsprong, planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders op een meer flexibele basis uit te laten voeren....

Lees meer

Bindend advies over productiebeperking niet toegestaan

Het is niet toegestaan om telers een bindend advies te geven over beperking van de productie. Dat blijkt uit het contact dat er is geweest met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Gedachte was om te ‘sturen’ op teeltarealen om overproductie te voorkomen,...

Lees meer

Meldpunt oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken in tuinbouwketens zijn sinds eind vorige week te melden via info@greenports-nederland.nl. Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het gaat met name om het eenzijdig wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Dus zonder...

Lees meer

Samen-werken en krachten bundelen, juist in tijden van onzekerheid.Pin It on Pinterest