Jaarplan 2024

Op 5 april 2019 was er een goed bezochte kennissessie over de mogelijkheden van toepassing van Waterstof in de glastuinbouw. Deze kennissessie was georganiseerd voor de partners van het EnergieAkkoord van de Greenport op de TU Campus in Delft. Er waren circa 30 aanwezigen. Lees het verslag van de Kennissessie

Voorafgaand aan de kennissessie nam een aantal bezoekers deel aan een rondleiding door de Green Village. Daar zijn ze geïnformeerd over innovatieve technieken voor het duurzaam wonen van de toekomst. Ook zetten dertien nieuwe partners hun handtekening onder het Energieakkoord van Greenport West-Holland. Zij werden welkom geheten door programmamanager Jolanda Heistek en ambassadeur Energie in de Greenboard, wethouder Frank van Kuppeveld van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het totale aantal partners komt daarmee op 49!

Drie invalshoeken

Voor het inhoudelijke gedeelte is de toepassing van waterstof in de glastuinbouw vanuit drie invalshoeken belicht:

René Schutte Van Gasunie schetste welke rol waterstof kan hebben in een toekomstige energiemix. Dat was geen theoretisch verhaal: na een inleiding over de plaats in de duurzaamheidsambities en de ontwikkeling van de vraag naar waterstof schetste Schutte welke ontwikkelingen plaatsvinden in de aanleg van een hoofdinfrastructuur voor waterstof in Nederland, en zoomde in op de concrete projecten in Noord-Nederland als voorbeeld van toepassing. Nog niet voor de tuinbouw, maar wel als een illustratie van de wijze waarop waterstof kan worden ingezet.

Rob van der Pol van Zantingh BV bracht de materie direct het ketelhuis van de bedrijven in door in te zoomen op installatietechniek die komt kijken bij toepassing van waterstof en alle aspecten die bij zo’n overgang komen kijken. Er werd onder andere ingezoomd op brandertechniek, veranderingen in de uitstoot en de (bij-)effecten van bijmengen of totale vervanging. Het bood een scherp overzicht wat er allemaal in de bedrijven komt kijken, maar Van der Pol ging ook in de vraag waarom we waterstof moeten willen toepassen, en op welke termijn verschillende vormen van toepassing concreet kunnen worden.

Chris Hellinga van de TU Delft was de derde spreker. Zijn verhaal ging in op het idee om in Zuid-Holland een waterstof-infrastructuur aan te leggen die aantakt op de hoofdinfrastructuur waarover René Schutte eerder sprak, en schetste de ontwikkeling van een pilotproject voor de toepassing van waterstof bij de A12 in Bleiswijk als onderdeel van de zogenoemde A12 Energy Hub. Vooral de combinatie van windenergie en warmtepompen en directe conversie van windenergie via elektriciteit in waterstof lijkt hier goede potentie te hebben omdat deze goed aansluit bij de variatie in het gebruik door het jaar heen (de zogenoemde ‘badkuip’).

Als laatste reflecteerde Wouter Groenen van de provincie Zuid-Holland op de bijdragen. Hij opende met een filmpje waarin werd teruggeblikt op een conferentie over waterstoftoepassingen bij de Europese Commissie en waarin door energiegedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland (tevens voorzitter van de stuurgroep voor het EnergieAkkoord) het belang van de ontwikkeling werd benadrukt. Wouter Groenen complimenteerde de organisatie met de agendering van het onderwerp voor de gastuinbouw en de kwaliteit van de inleidingen. Hij gaf aan dat de geschetste ontwikkelingen geheel in lijn zijn met de ambities van de provincie, waarbij hij wel een voorbehoud maakte vanwege de onderhandelingen voor een nieuw college van GS na de Statenverkiezingen van 20 maart. Een nieuw college kan andere accenten leggen.

Het EnergieAkkoord maken we met zijn allen

De interesse en betrokkenheid van de bezoekers kwam duidelijk naar voren in de vragen die bij de presentaties werden gesteld en het gesprek dat werd gevoerd. Zowel de macro-economische en milieu-overwegingen kwamen daarbij aan bod als de toepasbaarheid en financierbaarheid op individuele bedrijven.

Dagvoorzitter Nico van Ruiten, programmaregisseur van het EnergieAkkoord, sloot de bijeenkomst omstreeks 15.00 uur met een dankwoord aan de inleiders en de aanwezigen voor de goede inhoudelijke discussie af. Daarbij deed hij de aanwezigen nog de uitnodiging om thema’s voor volgende bijeenkomsten bij hem te melden; het EnergieAkkoord maken we immers met ons allen! Een volgende bijeenkomst staat in de steigers rond de zomer over het thema Hoge Temperatuur Opslag.Pin It on Pinterest