Jaarevent 2023

Bij kwekerij Lugt Lisianthus in Monster is op 12 februari de 25e Rainlevelr in gebruik genomen. Dat gebeurde in het bijzijn van de colleges van Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland. Deelnemers aan Rainlevelr zetten hun waterbassin in om regenwater op te vangen bij piekbuien.

Door bassins in te zetten voor de opvang van hemelwater komt het water in de sloten minder hoog te staan. Hierdoor vermindert de kans op overstroming en schade. In het bijzijn van deelnemende tuinders, Glastuinbouw Nederland, hoogheemraad Manita Koop, wethouder Leen Snijders en andere genodigden werd op 12 februari de 25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen. Hiermee is nu een totale glasoppervlakte van 139 hectare aangesloten, samen goed voor tenminste 13.900 m3 waterberging.

Marcel van der Lugt van Lugt Lisianthus: “We willen heel graag meedenken met de omgeving, om daar de kans op wateroverlast te beperken. Doordat Delfland de kosten van extra voorzieningen vergoedt, was er ook geen reden om het niet te doen. Over het hele proces van intake tot oplevering zijn we zeer te spreken. Het heeft niet tot extra kosten of vertragingen geleid, en dat is voor een ondernemer niet onbelangrijk”.

Hoogheemraad Manita Koop: “We zijn trots op de samenwerking met de tuinbouwsector. Hun innovatiekracht en bereidheid om zich in te zetten voor het maatschappelijk belang is de succesfactor bij dit concept. Een prachtig voorbeeld hoe we met elkaar dit dichtbebouwde gebied aanpassen op het veranderende klimaat.“

(Bron: Rainlevelr)Pin It on Pinterest