Jaarevent 2023

Greenport West-Holland is een van de ondertekenaars van een overeenkomst om CO2 -uitstoot terug te dringen. Zo wordt gewerkt aan een CO2 Smart Grid, waarbij CO2 wordt afgevangen bij bedrijven, en vervolgens wordt hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. De ondertekening vond plaats tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam.

De ondertekenaars bestaat uit een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen. Ze streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat, van alle onderzochte projecten die gelanceerd werden tijdens de klimaattop, het CO2 Smart Grid de grootste impact heeft op de CO2-emissiereductie. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ondertekende de overeenkomst in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.

Aanleggen smart grid

De komende jaren wordt een haalbaarheidsstudie gedaan op basis waarvan overheden en bedrijven kunnen besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te nemen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de levering van CO2 aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 telers in de Greenport CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent.

Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

ondertekening-co2-1 ondertekening-co2-2

co2_smartgrid

Ondertekenaars

De partners in het CO2 Smart Grid zijn AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, Gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport West-Holland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, OCAP CO2 BV, ORAM, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA. Bekijk ook de website www.co2smartgrid.nl en www.bloc.nl.

Neem voor meer informatie contact met: Marc Wiese, (015) 362 66 43.Pin It on Pinterest