Jaarevent 2024

Dit voorjaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om het geplande warmtenet in de Zuidplaspolder aan te sluiten op de B3-hoekleiding. Het onderzoek werd uitgevoerd door adviesburo Sweco in een gezamenlijke opdracht van Uniper, AgroEnergy, Eneco, warmtecoöperatie Zuidplaspolder en de Provincie Zuid Holland.

Via dit warmtenet van Eneco in de B3hoek, die met een transportleiding van Uniper is verbonden met Rotterdam, wordt nu al warmte van de RoCa-centrale, de AVR en enkele biomassa-installaties aan de glastuinbouw in Lansingerland geleverd. 

De verkenning toonde aan dat door verlenging van de hoofdleiding, het aanleggen van een warmtehub en een transportleiding van ca 5 kilometer naar Moerkapelle het technisch mogelijk is om een aansluiting te realiseren. In de verkenning is zowel gekeken naar de warmtebehoefte van de glastuinbouw als die van de bebouwde omgeving in de Zuidplaspolder. Er is daarbij samen met opdrachtgevers ook een mogelijk leidingtracé en een globaal investeringsbedrag voor de warmtetransportleiding bepaald.

De resultaten van de verkenning zijn ingebracht in de Warmte Samenwerking Oostland. Momenteel zijn betrokken de partijen in overleg over de vervolgstappen met doel om de beoogde warmteleiding in 2025 te kunnen realiseren . Voor de glastuinbouw in de Zuidplas en de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas kan de verbinding met de ROCA-leiding een belangrijke stap in de energieverduurzaming betekenen.

Teler Hans Koolhaas, voorzitter van de warmtecoöperatie, noemt het resultaat waardevol, maar ook niet meer dan het beginpunt van een traject wat hij samen met andere partijen in wil zetten. Eenvoudig is het niet zo geeft hij aan. De in 2020 sterk verhoogde ODE-heffing op elektriciteit bij tuinders en de actuele energiemarkten werken het gebruik van duurzame warmte door glastuinders tegen. Daarnaast is voldoende beschikbaarheid van CO2 noodzaak voor de verdere energietransitie in de glastuinbouw. Pin It on Pinterest