Meet & Greet Energie

Het innovatieprogramma AgriTech stelt voor de tweede keer vouchers (met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium) beschikbaar. Hiermee kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens de laatste fase van een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Op deze manier stimuleren we het tuinbouwcluster om technologische toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen. 

Innoveren gaat vaak gepaard met hoge kosten en risico’s voor validatie. Door middel van deze financiële bijdrage verlagen we de drempel om nieuwe verdienmodellen grootschalig toe te passen. Tegelijkertijd nemen we barrières weg door bedrijven te ondersteunen bij het vinden van partners en het formuleren van een sterke business case.

Een AgriTech-voucher kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een teler die graag kunstmatige intelligentie wil gebruiken bij het verzamelen en het inzetten van data voor een optimale teeltplanning. Er zijn nog veel andere mogelijkheden te bedenken om gebruik te maken van het programma AgriTech – van oplossingen om meer inzicht in de keten te krijgen, tot kleine slimme oplossingen die bij kunnen dragen aan het automatiseren van arbeid.

Het indienen van een aanvraag kan tot en met 15 maart 2022. Verdere informatie is te vinden in het artikel op de website van InnovationQuarter.

Het Innovatieprogramma AgriTech is bedoeld om onze koppositie in de tuinbouw te behouden en versterken. Het programma is een initiatief van MRDH, InnovationQuarter, Greenport West-Holland,  Provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.Pin It on Pinterest