Jaarevent 2023

De omgeving verandert sneller dan de tuinbouw. Om haar vooraanstaande positie te behouden zal de Nederlandse glastuinbouw hier radicaal moeten veranderen. Ze moet stapsgewijs transformeren naar een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame sector. De leidraad daartoe vormt de in april gepresenteerde Roadmap Next Economy Greenport, zo staat te lezen in het artikel dat KAS Magazine deze maand schreef over de RNE Greenport.

Lees het artikel Roadmap Next Economy Greenport: Glastuinbouw moet radicaal veranderenPin It on Pinterest