Jaarevent 2023

Greenport-partner Benefits of Nature, het initiatief dat de footprint van bedrijven en hun producten berekent en verbetert, verwelkomt meerdere nieuwe leden. Twee daarvan zijn online betalingsplatform Ai2 en recruiter Aeres Agree. Benefits of Nature blijft zich daardoor sterk ontwikkelen binnen de internationale tuinbouwsector.

“Samen bereiken we meer dan individueel”, zegt René Fransen van Ai2 (​www.ai2.nl​). “Dat is voor ons een belangrijke reden om aan te sluiten bij Benefits of Nature.” Ai2 is een onafhankelijk digitaal betalingsplatform voor sierteeltbedrijven. Ondernemers kunnen met behulp van de online dienst op een efficiënte en voordelige manier hun financiële transacties regelen. Het bedrijf zet momenteel grote stappen richting eenvoudig en duidelijk communiceren van duurzame producten en labels op facturen. Om zo uiteindelijk meer duurzame artikelen door en in de sierteeltketen te krijgen. Een doel dat dus goed aansluit bij Benefits of Nature.

“We bieden ruim elf jaar betaaldiensten aan in de bloemen- en plantensector. Ai2 zet zich bovendien in om het gebruik van plastic in de tuinbouw te verminderen en is met Container Centralen een pilot gestart om CC-karren efficiënter te verspreiden over Europa. Op die manier moet de CO2-footprint in de sector worden verbeterd. “Samen met Benefits of Nature willen we dan ook werken aan een gedragsverandering binnen de tuinbouw.”

Waardevol netwerk

Martijn Haas van Aeres Agree prijst de duurzame ambitie van Benefits of Nature. Daarnaast hecht hij veel waarde aan het netwerk dat de laatste jaren is opgebouwd. “Benefits of Nature biedt een netwerk waar echt in wordt geïnvesteerd. Doordat evenementen worden georganiseerd die ertoe doen en toonaangevende partijen uit de tuinbouw bij elkaar worden gebracht, is het voor ons belangrijk om daar deel van uit te maken.” Volgens Haas is het voor Benefits of Nature daarom ook zinvol om te blijven uitdragen wie allemaal tot de club behoren. “Het zal er alleen maar voor zorgen dat nog meer bedrijven willen meedoen en dat het collectief van Benefits of Nature de komende jaren nog sterker wordt.”Pin It on Pinterest