Jaarevent 2023

Tijdens de bijeenkomst ‘De groeiende waarde van water’ op donderdagmiddag 6 juni kijken (internationale) sprekers vooruit naar de toekomst van het water in West-Nederland. Ze gaan in op onder meer klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers door de globalisering. Sprekers zijn onder meer Filippo Veglio (managing director World Business Council), Peter Glas (deltacommissaris) en Wim Drossaert (directeur Dunea). De bijeenkomst in Oegstgeest wordt georganiseerd door Dunea (partner van de Greenport) en het hoogheemraadschap van Rijnland. U kunt zich online aanmelden.Pin It on Pinterest