Jaarevent 2023

De jeugd die geboren is tussen 1990 en 2000 wordt ook wel ‘Generatie Z’ genoemd. Die generatie stroomt langzaam maar zeker de arbeidsmarkt op. Wat willen deze jongeren, en hoe kan de tuinbouw Generatie Z interesseren voor een carrière in de tuinbouw? Daarover gaat een bijeenkomst die het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) organiseert op dinsdag 23 januari.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het CIV T&U is een landelijke samenwerking van regionale Greenport netwerken, met als doel een betere verbinding te leggen tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven.

De bijeenkomst ‘Tuinbouw en generatie Z’ vindt plaats op 23 januari, 14.00-17.00 uur in het World Horti Center in Naaldwijk. Sprekers zijn Aljan de boer van TrendsActive an Martin van Gogh van Hoogendoorn Growth Management. Verder zijn er inspiratiesessies, rondleidingen en spelen zes regionale studententeams een tuinbouw-managementgame.

U kunt zich online aanmelden voor deelname aan ‘Tuinbouw en generatie Z’.

 Pin It on Pinterest