Agritech

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland en The Hague Security Delta organiseren 15 juli een kennis- en werksessie ‘Digitaal veilig in de Greenport’. Marcel Spruit (lector Cyber Security and Safety van De Haagse Hogeschool) geeft een presentatie over het onderzoek dat hij deed in opdracht van de Greenport West-Holland naar de digitale veiligheid in het tuinbouwcluster. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het Cyber Weerbaarheid Centrum Greenport West-Holland besproken. Voor de bijeenkomst wordt een aantal ketelpartijen uitgenodigd.Pin It on Pinterest