Vacature
Programmasecretaris
Kennis en Innovatie

Meer biodiversiteit in en om de kas

Alles begint bij de natuur. Maar hoe zorgen we er samen voor dat die natuur een betere plek krijgt binnen én buiten bedrijven? Ofwel: hoe ondersteunen we de biodiversiteit? Zodat de wereld een stuk duurzamer, mooier en gezonder wordt, én de gewassen weerbaarder. Daaraan werkt Greenport West-Holland aan meer biodiversiteit in en om de kas.

Actie nodig

De stand van biodiversiteit in Nederland is alarmerend en actie is nodig. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn alleen natuurgebieden in Nederland niet voldoende om de natuur te herstellen. Het aantal levende organismen neemt in hoog tempo af. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals habitatverlies door intensivering in de landbouw, vervuiling door overmatig gebruik van pesticiden en meststoffen, toename van invasieve soorten en klimaatverandering.

Verantwoordelijkheid nemen

Het Greenport-cluster neemt zijn verantwoordelijkheid. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden – de triple helix zoeken gezamenlijk naar verbinding tussen biodiversiteitsrijke gebieden. Als teeltsystemen worden aangelegd die de biodiversiteit verhogen én de plaagdruk in de kas verminderen, dan is dat een win-winsituatie.

Samenwerken aan biodiversiteit

Biodiversiteit een van de thema’s van Greenport West-Holland. Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van 50 partners: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Samen werken deze partners aan een economisch vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster met landelijke en internationale impact. Zo startte Greenport West-Holland de Community of Practice en is het nauw betrokken bij verschillende initiatieven en onderzoeksprojecten

Project in Oostland

In de regio Oostland is een project gestart om de biodiversiteit rond kassen te verbereren. Daarvoor zijn inheemse bloemen en planten ingezaaid (kruiden, stinzen, houtige gewassen). Daarop komen vliegende insecten af: dit zijn meestal bestrijders en bestuivers (zoals zweefvliegen en gaasvliegen). De bestrijders eten vooral graag fytofage insecten, ofwel bladetende insecten (zoals luis en trips). De natuurlijke vijanden in de bloemenranden kunnen de kas invliegen en daar bestrijden. Zij bestrijden ook in de bloemenrand zelf, wat nodig is voor het ecologisch evenwicht.

Waarop moeten telers letten

Telers die de plaagdruk onder controle willen houden moeten letten op de volgende zaken:

  • Minder habitat voor plagen, meer habitat voor natuurlijke vijanden
  • Pas op voor muizen en slakken
  • Houd plagen onder controle
  • Voorkom pluiszaden (in verband met de onkruiddruk)
  • Verwijder planten die giftig zijn voor vee
  • Zorg voor bloeiende planten in het voorjaar

 

 

‘Als de tuinbouw wil bijdragen aan de maatschappelijke doelen, dan moeten we naar buiten kijken.’
Ted Duijvestijn Duijvestijn Tomaten

 

Projectleider

Eveline Stilma

Eveline Stilma

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest