Vacature
Programmasecretaris
Kennis en Innovatie

Functionele biodiversiteit

Het thema Biodiversiteit staat maatschappelijk hoog op de agenda, maar binnen de tuinbouw was hiervoor tot voor kort onvoldoende aandacht. Het Innovatiepact van Greenport West-Holland startte daarom het project Functionele biodiversiteit. Binnen dat project is een Community of Practice actief, dat meer biodiversiteit in de Greenport wil realiseren.

Doel van de Community of Practice is om door samen te werken tot innovaties te komen die partijen individueel niet kunnen bereiken. Daardoor krijgen individuele ontwikkelingen meer impact en draagvlak. De ambitie van de Community of Practice Functionele biodiversiteit is om tot meer biodiversiteit te komen in de Greenport op een wijze dat iedere partij daar op zijn eigen manier baat bij heeft.

Organisatie

De Community of Practice Functionele Biodiversiteit bestaat uit een kernteam en een aantal werkgroepen. Deelnemers aan de werkgroepen zijn ondernemers, overheden en kennisinstellingen.

  • Biodiversiteit rondom en in de kas: focus functionaliteit tbv de teelt
  • Biodiversiteit rondom en in de kas: focus samenwerken aan biodiversiteit in water, oever en berm.
  • Biodiversiteit rondom, in de kas en de keten: focus op waardebeleving/ sierteelt/ monitoring
  • Biodiversiteit in de stad: focus op de bestuivers, natuur-inclusief bouwen en biodiverse corridors.

De doelstelling van de werkgroepen is om samen te werken aan innovatieve projecten en aan het daadwerkelijk verhogen van de biodiversiteit in de regio, met oog voor alle belanghebbenden. De ambitie van elke werkgroep is dan ook om per thema een fysieke locatie aan te wijzen waar de resultaten van de werkgroepen te bezichtigen zijn. Deze werkgroepen kunnen daarbij gebruik maken van lopende initiatieven maar ook nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Ondernemers aan het woord

 

Projectleider

Eveline Stilma

Eveline Stilma

Downloads en links:

Biodiversiteit in en om de kas

Lees ons laatste nieuws

Categorieën

Nieuwe kennis tot waarde brengen in verdienmodellen is in 2030 een tweede natuur voor ondernemersPin It on Pinterest