Update Coronavirus

Eveline-StilmaBiodiversiteit was lang een onderwerp waar veel organisaties van buiten de tuinbouw over spraken. Inmiddels zijn binnen de sector ook enkele initiatieven. Zo heeft Glastuinbouw Nederland een project gericht op functionele biodiversiteit in en om de kas en doet Wageningen Universiteit & Research verschillende onderzoeken. Het Innovatiepact van Greenport West-Holland werkt aan verbinding tussen initiatieven binnen de sector én daarbuiten. 

Eveline Stilma (Innoplant) houdt zich voor het Innovatiepact van de Greenport bezig met het onderwerp biodiversiteit. Zo begeleidt ze de Community of Practice over dit onderwerp, in opdracht van de Greenport en mede-gefinancierd door Provincie Zuid-Holland. De Community of Practice is een netwerk van onderwijs, onderzoek en ondernemers en heeft als doel samen tot innovaties te komen die partijen individueel niet kunnen bereiken.

Waarom is het belangrijk dat de tuinbouw zich bezighoudt met het onderwerp biodiversiteit?

Eveline Stilma: “Dat heeft allereerst te maken met de verantwoordelijkheid van de tuinbouw. Bovendien is er in de maatschappij steeds meer aandacht voor biodiversiteit. Daardoor komt er beleid van verschillende overheden op het gebied van biodiversiteit. Het gevaar is dat er dan over de tuinbouw wordt gepraat, zonder dat de tuinbouw zelf goed over het onderwerp heeft nagedacht. Dus: wat betekent biodiversiteit voor ons?”

En wat betekent biodiversiteit voor de tuinbouw?

“Biodiversiteit kan het antwoord zijn op veel uitdagingen van de tuinbouw, zoals het uitputten van de bodem, de weerbaarheid van gewassen en de afhankelijkheid van chemische middelen. Daarnaast kan de tuinbouw met biodiversiteit werken aan het duurzame imago. Daarnaast is er ook vanuit het onderwijs vraag naar samenwerking op dit gebied.”

Welke plek kan de tuinbouw volgens jou krijgen?

“Er zijn twee stromingen: de agro-ecologie, en natuurontwikkeling. Bij natuurontwikkeling wordt vooral gekeken naar het natuurlijke systeem. Agro-ecologie draait om het duurzamer maken van de teelt, bijvoorbeeld met natuurlijke gewasbescherming. Kijk bijvoorbeeld wat bedrijven als Koppert Biological Systems doet. Als de tuinbouw duurzamer wordt, dan zal de natuur daarvan profiteren, doordat de druk van afvalstoffen op de omgeving minder wordt. Daarbij kunnen we de omgeving zo inrichten dat én natuur én tuinbouw daarbij gebaat zijn.”

Hoe ziet de samenwerking met Glastuinbouw Nederland eruit?

“Glastuinbouw Nederland verzamelt in het project ‘praktijknetwerken biodiversiteit’ ervaringen en uitgangspunten van verschillende partijen in regio Oostland over hun kijk op biodiversiteit in het glastuinbouwgebied en haar omgeving. Organisaties zijn oa telers, overheden, natuurorganisaties. Wat is voor elke partij belangrijk als het biodiversiteit betreft? Deze kennis brengt Glastuinbouw Nederland in de CoP Biodiversiteit om zo de resultaten nog efficiënter in te kunnen zetten en de innovatie te versterken.”Pin It on Pinterest