Vacature
Programmasecretaris

Op 28 januari jl. vond de bijeenkomst “Samenwerking tussen de Greenports en de Mainports in de toekomst” plaats op de veiling van Flora Holland in Aalsmeer. Jolanda Heistek heeft hier namens Greenport West-Holland gepitcht over de verbinding tussen de stad en de Greenport.

greenportmainportDankzij de actieve en inspirerende inbreng van alle aanwezigen, kan teruggekeken worden op een boeiende bijeenkomst. De resultaten van deze bijeenkomst zullen worden gebruikt in de 2e fase van het MIRT-onderzoek Greenports en de samenwerking met de Mainports.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u downloaden (download hier het verslag). Tevens geven wij u nogmaals de link naar de tussentijdse rapportage die in de eerste fase van het onderzoek is opgesteld. (download link)

In de volgende fase van het onderzoek wordt het beleidsconcept Greenport 3.0 verder uitgewerkt. Die uitwerking wordt weer in het veld getoetst en er wordt samen met de sector inzichtelijk gemaakt welke opgaven er in het algemeen voor het netwerk, maar ook per individuele greenport en mainport, voor ons liggen. Deze fase leidt uiteindelijk tot 3 producten:

  • Een beleidsbrief waarin Greenport 3.0 wordt neergezet (eind 2016);
  • Een handelingsperspectief dat de brug vormt tussen het strategische beleidsniveau en de concrete projecten die er aan bijdragen (eind 2016);
  • Een ruimtelijk-economische agenda met daarin projecten waar we samen (overheden en markt) voor gaan (begin 2017).


Pin It on Pinterest