Jaarevent 2023

De Provincies Zuid- en Noord-Holland, Brabant en Limburg, de Amsterdam Logistics Board, MRA, VRA, MRDH en SmartwayZ.NL hebben de intentie op korte termijn een versnelling te realiseren van digitalisering in de logistieke sector. Onder de noemer ‘Connected Transport Corridors’ werken de partijen samen met de Rijksoverheid, logistiek dienstverleners en verladers om de resultaten uit eerdere succesvolle pilots te vertalen naar praktische tools en werkwijzen. De aanpak wordt uitgerold op drie drukke logistieke routes in Nederland: de corridors Groot-Rotterdam; Zuid-Nederland en Amsterdam Westkant. Met de Connected Transport Corridors zetten de partijen een grote stap om de bereikbaarheid van steden en de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer te maken.

De Connected Transport Corridors zijn een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Paul Swaak, programma manager Talking Logistics: “We beschikken in Nederland over een geavanceerde, hoogwaardige infrastructuur. We hebben slimme verkeerslichten en beschikken over een uitstekend telecomnetwerk, een sterke logistieke en IT-sector en enorm veel data. Als we dit alles combineren en de voordelen van gecontroleerd data delen benutten, kunnen we veel meer grip krijgen op ons logistieke verkeer en zo de efficiëntie, verkeersveiligheid en doorstroming ervan verbeteren.”

Er zijn op dit moment zo’n 40 vervoerders geïnteresseerd in deelname aan de Connected Transport Corridors en ruim 55 andere publieke en private partijen. Paul Swaak: “Die schaalgrootte is belangrijk: we maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten zijn die we boeken. Het streven is om een netwerk van corridors te vormen dat de landsgrenzen overschrijdt.”

Onder de aanpak vallen onder meer het rijden met adviessnelheid, prioritering bij verkeerslichten, het integreren van overheidsdata in logistieke planningssystemen, het voorspellen van de aankomsttijd en konvooi rijden. Binnen het landelijke kader kiest iedere provincie de maatregelen die passen bij de regionale situatie. In het resterende deel van 2019 worden de voorbereidingen getroffen, met de intentie om begin 2020 te starten met de realisatie. De aanpak kent geen einddatum: de werkwijzen en standaarden worden geïmplementeerd om blijvend effect te sorteren.Pin It on Pinterest