Magazine Aan het werk

Ondernemers in de tuinbouw ontvingen onlangs een vragenlijst van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Met die vragen wil de organisatie inventariseren wat de effecten zijn van de crisis. Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Land- en tuinbouw provincie Zuid-Holland, voorzitter van Greenports Nederland en van Greenport West-Holland): “Iedereen houdt de adem in.” 

De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw werd aan het begin van de crisis opgericht, met een slagvaardig regieteam bestaande uit Jaap Bond (voorzitter), Adri Bom-Lemstra (GPNL), Inge Lardinois (LNV) en Niek Jan van Kesteren (GPH). Recent zijn daar Carin van Huët (Rabobank), Coen Meijeraan (RFH) , Sjaak van der Tak (GTNL) en Gert Mulder (GFH) aan toegevoegd. De organisatie telt enkele Taskforces: voor Logistiek, Arbeid, Financiën en voor Scenario’s. Die laatste Taskforce onderzoekt hoe de toekomst van de sector eruitziet als gevolg van de coronacrisis.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige en toekomstige effecten op ondernemingen, werd op 25 mei een vragenlijst verspreid onder veredelaars, vermeerderaars, tuinbouwproducenten, (technische) toeleveranciers en handelsbedrijven. Daarin staan vragen als: Welke maatregelen heeft u zelf voor uw bedrijf en bedrijfsvoering genomen inzake de coronacrisis? En: Welke knelpunten in relatie tot de coronacrisis en uw bedrijf ziet u nog in de nabije toekomst en welke behoefte aan ondersteuning brengt dat met zich mee?

Etwin Grootscholten (provincie Zuid-Holland, lid van de Taskforce Scenario’s): “Met de vragenlijst kunnen we kijken naar verschillende variabelen, zoals: de teelt, de schaalgrootte, de mate waarin een bedrijf internationaal actief was of in welke Greenport een bedrijf gevestigd is.”

Hoe is de situatie momenteel in de tuinbouw?

Adri Bom-Lemstra: “Dat beeld is heel veelzijdig. Bij de voedingstuinbouw loopt het goed, met uitzondering van bedrijven die veel leveren aan de horeca: bij die bedrijven is de vraag volledig uitgevallen. De afzet van bloemen is voor een groot deel hersteld, onder meer doordat de grenzen open bleven. En de kwekers van tuinplanten kunnen de vraag nauwelijks aan. Maar op bedrijfsniveau zijn er veel schrijnende gevallen.”

Etwin Grootscholten: “We hebben de resultaten van de vragenlijst nog niet kunnen analyseren, maar wat al wel opvalt is dat er klappen vallen bij middelgrote sierteeltbedrijven die internationaal actief waren en perspectief hadden op groei in de afzet. Veel van die bedrijven hadden geïnvesteerd. Door het wegvallen van de afzet zorgen die investeringen voor problemen met liquiditeit. Daar zit dus veel pijn.”

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Adri Bom-Lemstra: “De coronacrisis raakt de sector hard. En we weten ook niet of we nu het ergste gehad hebben of dat er nog een tweede golf in het najaar achter aankomt. Maar we hadden ook al te maken met een stikstofcrisis en een nog veel grotere uitdaging voor de sector die verduurzaming heet. En dan te bedenken dat niet alle ondernemingen vet op de botten hebben. De gevolgen zullen dus groot zijn. We mogen ook niet uitsluiten dat er bedrijven zijn die het niet redden. Iedereen houdt dan ook de adem in.”

Etwin Grootscholten: “In met name de teelt van groenten, fruit en bollen is nu de druk op arbeid heel groot. Er zijn bijvoorbeeld grote tulpenkwekers die echt medewerkers tekort komen. En daarna zijn er de telers van vruchtgroenten. Die gevolgen lijken nu nog mee te vallen, maar men doet er alles aan om de handjes vast te houden.”

Adri Bom-Lemstra: “Er komt ongetwijfeld nog een vervolgschade. Maar hoe die eruitziet, weten we nog niet. De vervolgschade kan komen door het wegvallen van de afzet, bijvoorbeeld doordat je afzetkanaal in de moeilijkheden komt. Maar het kan ook komen door bijvoorbeeld een nieuwe corona-uitbraak. We zijn dus blij dat er steunmaatregelen voor ondernemers zijn, en zelfs een Noodfonds voor de sierteelt en deel van de voedingstuinbouw, maar we zijn er nog niet.”

Etwin Grootscholten: “Vele honderden ondernemers – telers en andere tuinbouwbedrijven – hebben de vragenlijst ingevuld. De komende periode analyseren we alle antwoorden. En op 25 juni zullen we de resultaten presenteren.”Pin It on Pinterest