Magazine Aan het werk

(Foto: John Dijkgraaf)

Frank Hendriks was voorheen mede-eigenaar van paprikateeltbedrijf Oostland Company, en heeft nu een adviserende rol voor de nieuwe generatie directeuren. Zo zit hij namens het bedrijf in het bestuur van warmtecoöperatie Centraal Oostland, en was hij nauw betrokken bij de aanleg van een groot aantal zonnepanelen die op de daken van twee vestigingen liggen. 

Oostland Company heeft vier vestigingen. Hoe ziet de energievoorziening op die vestigingen eruit?

“Dat verschilt nogal per vestiging. Op de hoofdvestiging in Berkel en Rodenrijs hebben we een WKK én 1457 zonnepanelen. De vestiging in Bergschenhoek ligt in het Roca-gebied. Daar gebruiken we dus de warmte vanuit de Roca-leiding. Hiermee wordt warmte geleverd vanuit de RoCa-centrale en AVR-warmte en sinds 2019 ook biomassawarmte. De CO2 wordt geleverd door OCAP. We hebben daar ook ketelwarmte voor backup. In Nootdorp hebben we een wkk. En onze vierde vestiging heeft ketelwarmte met OCAP-aanvulling, en daar liggen 300 panelen op het dak.”

Jullie hebben dus bijna 1.800 zonnepanelen. Hoe is dat zo gekomen?

“Een paar jaar geleden ontstond het idee voor zonnepanelen op onze vestigingen in Berkel en Rodenrijs. Kijkend naar meer duurzaamheidsmogelijkheden, waar zonne-energie er één van is.”

Je bent nauw betrokken bij de warmtecoöperatie Oostland Centraal.

“Dat klopt. Het ‘Roca-gebied’ ligt in Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Enkele telers in dat gebied zaten in een klankbordgroep van AgroEnergy. De energievoorziening gaat namelijk flink veranderen. Met warmte van de ROCA is het een kwestie van de kraan opendraaien en je krijgt warmte, maar er wordt op termijn overgestapt naar ‘base load’. Dan moet je dus aanvullend warmte produceren. Voor de aanvullende warmte in middenlast en pieklast kan WKK worden ingezet. Ook worden de mogelijkheden verkend voor inzet van  biogas of aardwarmte. Dat kun je niet alleen, dat moet je samen oppakken. Daarom hebben we de telers benaderd zich aan te sluiten bij een warmtecoöperatie.”

Welke plannen heeft de coöperatie?

“Er zijn plannen om het warmtenet te optimaliseren en uit te breiden. Dat komt doordat op meerdere plaatsen in het Roca-gebied plannen zijn voor geothermie en biomassawarmte: zowel in Bergschenhoek (aansluitend op De Wilgenlei) als in de Noordpolder. Er is dus sprake van overlapping. Er zijn berekeningen gemaakt voor een gezamenlijke ringleiding die eventueel gekoppeld kan worden aan zowel de geothermie en biomassawarmtebronnen als op de Roca-leiding. Plannen kan je maken, maar voordat er een richting gekozen wordt, gaan we eerst de leden raadplegen. Uiteindelijk hebben natuurlijk de leden als afnemer de belangrijkste stem. Immers, zij besluiten over het al dan niet ondertekenen van een warmteleveringscontract.“

 Pin It on Pinterest