Jaarevent 2023

‘Belangrijk om transitie naar duurzame energie verder te versnellen’

De toekomst van de tuinbouw is deels afhankelijk van de transitie naar duurzame energie. Ondernemers en overheden moeten de handen ineen slaan om die ontwikkelingen te versnellen. Daarvoor is het onder meer nodig dat meer productiebedrijven zich aanmelden als pilotbedrijf, zo bleek tijdens een drukbezochte Meet & Greet van Greenport West-Holland in Pijnacker.

Greenport West-Holland is het samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio. Een van de ambities van Greenport West-Holland is het vergroten van de productiezekerheid van groenten, bloemen en planten. Daarbij speelt energie een belangrijke rol, vertelde programmamanager Jolanda Heistek tijdens de meet & greet ‘Met energie samenwerken’ in Pijnacker-Nootdorp. De bijeenkomst op 16 december trok ruim 90 bezoekers, waarvan het merendeel tuinbouwondernemers.

Voorbereiden op de toekomst

Het woord ‘fossiel’ viel veelvuldig tijdens de bijeenkomst. Fossiele brandstoffen worden immers steeds schaarser. De glastuinbouw speelt een cruciale rol in de verduurzaming. Steeds vaker worden in de tuinbouw duurzame alternatieven gebruikt, zoals geothermie, en wordt gewerkt aan energiebesparing. Daarnaast zijn er in de regio ontwikkelingen als de warmterotonde: een warmtenet voor zowel restwarmte uit de Rotterdamse havengebied, gecombineerd met door de tuinbouw geproduceerde warmte.

De tuinbouw moet zich goed voorbereiden op deze ontwikkelingen, betoogde Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. “Fossiele brandstoffen worden steeds meer uitgefaseerd. De tuinbouw moet zich voorbereiden op de gevolgen daarvan op bijvoorbeeld de productie van elektriciteit.” Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een beurs komt voor het verhandelen van warmte, aldus Van der Steenhoven.

Wethouder José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp, tevens ambassadeur Duurzame Energie binnen GreenportWO, meldde dat gewerkt wordt aan verschillende scenario’s. “Die vormen de basis voor mogelijke businesscases.” Komend voorjaar zullen die scenario’s gedeeld worden met tuinbouwondernemers in de regio.

Bezoekers Meet&Greet

Maatschappelijke discussie

Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker-Nootdorp staat bekend als een van de meest duurzame tomatentelers van het land. Directeur Ted Duijvestijn – tevens bestuurslid van Greenport West-Holland – vertelde tijdens de Meet & Greet dat de transitie van duurzame energie volgens hem niet alleen draait om financiën. “De toekomst van energieprijzen zijn niet te voorspellen. Maar eigenlijk is dat ook niet zo relevant. Veel belangrijker is de maatschappelijke discussie, ofwel: je verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Dat is je bestaansrecht.”

Volgens Duijvestijn draaien de ontwikkelingen in de tuinbouw om de jeugd. “Wat we nodig hebben zijn jonge frisdenkers, professionals die net van school komen. Die moeten we de ruimte geven hun dromen waar te maken.” Bij Duijvestijn Tomaten wordt daaraan hard gewerkt: “Elke innovatie op ons bedrijf begint met jonge mensen.”

Tijdens de afsluitende paneldiscussie ging het onder meer over de rol van de overheid. Zou de overheid bijvoorbeeld de transitie naar duurzame energie moeten afdwingen? Piet Broekharst (Glastuinbouw Nederland/Kas Als Energiebron): “Dat is niet nodig: er is al zoveel resultaat bereikt de afgelopen jaren. Maar de overheid kan die transitie wel ondersteunen en aantrekkelijker maken.”

Greenport West-Holland kijkt terug op een geslaagd evenement met boeiende discussies en inspirerende ontmoetingen. Programmamanager Jolanda Heistek gaf aan te hopen dat nog meer telers zich aanmelden als deelnemer aan een GreenportWO-pilotproject voor de transitie naar duurzame energie. “De tuinbouw heeft alles in huis voor een geslaagde transitie. Maar hoe sneller we daar komen, hoe beter voor de toekomst van de Greenport.”

Klik hier voor film Kas als Energiebron

 Pin It on Pinterest