Nieuwe Energie

Onlangs sloot Dunea zich aan bij de Greenport. Bovendien ondertekende de regionale producent van drinkwater het EnergieAkkoord van de Greenport. En als het aan directeur Wim Drossaert ligt, worden de banden met het tuinbouwcluster nóg inniger. “We kunnen veel van elkaar leren.”

Dunea en de tuinbouw hebben een lange geschiedenis. “De tuinbouw was vroeger onze grootste klant van schoon water”, aldus Drossaert. “Maar de sector is steeds meer gaan werken met gesloten ketens, waardoor netto minder water wordt gebruikt door tuinbouwondernemingen.”

De relatie klant-afnemer is dus minder groot geworden. Maar tegelijk komen het waterbedrijf en de tuinbouw elkaar juist steeds vaker tegen dan voorheen. Dan gaat het zeker niet alleen over het voorkomen van verontreinigingen in het oppervlaktewater. De ‘ontmoetingen’ tussen tuinbouw en water zijn namelijk de laatste decennia veel diverser geworden.

Zo gebruiken steeds meer ondernemers waterdragende lagen voor warmte- en koude-opslag en geothermie-bronnen. “Op het gebied van energie is de tuinbouw écht een koploper”, aldus Drossaert. Een ander voorbeeld: Dunea onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke, ondergrondse opslag van water. “Door de klimaatveranderingen is er soms te veel, en soms te weinig water.”

‘Uit de kas’

Er zijn veel meer voorbeelden. Wat ze gemeen hebben: ze vragen om meer samenwerking en kennisdeling, vindt Drossaert. Daarom sloot Dunea zich aan bij de Greenport. “Voorheen kende de tuinbouw ons bedrijf alleen wegens het sturen van rekeningen. Maar we willen een partner zijn. Voorheen zaten de deuren en ramen bij ons bedrijf potdicht. Die tijd is voorbij. Je zou kunnen zeggen: we komen ‘uit de kas’.”

Zo stelt Dunea het eigen netwerk in het buitenland open voor ondernemers uit de Greenport. “We hebben een actief buitenlandbeleid. Door onder meer sanitatie werkzaamheden zijn we betrokken bij waterwerken in verschillende landen, zoals Kenia. Ondernemers die plannen hebben zich te vestigen in dergelijke landen helpen we graag op weg.”

Daarnaast ziet Dunea een rol voor zichzelf in bijvoorbeeld de energietransitie. “De tuinbouw kan veel op eigen kracht. Maar wij hebben 1,5 miljoen klanten in deze regio, en hebben dus een uitgebreide infrastructuur van 5.000 kilometer waterleidingen. We kunnen dus een rol spelen in het distribueren van een warmteoverschot, bijvoorbeeld als netwerkbeheerder of regisseur.”

Bel!

Dunea zet de deuren dus wijd open voor bedrijven uit het tuinbouwcluster. “Wij zijn erbij gebaat als het goed gaat met de tuinbouw. Daarbij komt dat wij een maatschappelijk bedrijf zijn. We hoeven niet tientallen procenten marge per jaar te maken. Veel belangrijker is het dat we partners in de regio helpen. Dat is immers wat onze aandeelhouders – de gemeenten in de regio – belangrijk vinden.”

Drossaert: “Ik hoop daarom van harte dat we via de Greenport in contact komen met partijen uit de tuinbouw. Het zou me tegenvallen als ik binnen twee jaar niet gebeld ben met een concrete vraag. Daarom een oproep aan andere partners van de Greenport: als Dunea iets kan betekenen voor uw bedrijf, bel!”Pin It on Pinterest