Magazine Aan het werk

gert-jan-verstoepOndernemers van drie bedrijventerreinen in Ridderkerk en Barendrecht maakten in 2019 hun nieuwe naam bekend: Dutch Fresh Port. De terreinen delen niet alleen hun naam, maar ook hun ambitie: een innovatief, duurzaam en bereikbaar cluster voor agrologistiek in AGF. Kwartiermaker Gertjan Verstoep: “Wij zijn een ijzersterke draaischijf in vers en willen dit in de toekomst ook blijven.” 

Dutch Fresh Port is het belangrijkste AGF-cluster van het land: 71% van de bedrijven uit de landelijke Top 50 is er gevestigd. Zij behalen samen 25% van de omzet. Om in de toekomst verder te groeien, ontwikkelden de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht en de ondernemers een gebiedsperspectief. 

“In dat gebiedsperspectief hebben we de gezamenlijke ambitie vertaald naar bouwstenen”, vertelt kwartiermaker Gertjan Verstoep. “De belangrijkste bouwstenen, zoals bereikbaarheid. We willen het cluster verder versterken, en dat kan niet zonder samenwerking en innovatie.”

Samenwerken

In januari startte het gebiedsteam van Dutch Fresh Port. De taak van dit team – waarin overheid en ondernemers zijn vertegenwoordigd – is het waarmaken van de ambitie. En die ambitie is: een innovatief, duurzaam en bereikbaar cluster voor agrologistiek. 

Verstoep: “Voor een sterk AGF-cluster is snelheid en bereikbaarheid essentieel vanwege de bederfelijke waar. Hierbij is het beschikken over de fysieke nabijheid van aanverwante bedrijvigheid cruciaal, waardoor dit cluster in staat is om samen sterk te staan en op tijd te innoveren. Denk aan thema’s zoals robotica, nieuwe verpakkingsmaterialen, voedselveiligheid, slimme logistiek, AGF uitzendbureaus, en opleidingsmogelijkheden.”

“We gaan niet op de stoel van de ondernemers zitten, maar kijken waarin we collectief kunnen optrekken”, aldus Verstoep, een van de leden van het gebiedsteam. 

Het mooie is dat de ondernemers al gewend zijn om samen te werken: ze gebruiken bijvoorbeeld elkaars producten in de afzet. Samenwerken op het gebied van kennis en innovatie is wel een andere tak van sport. Daar helpen we ze mee.”

Campusvorming

“Dutch Fresh Port komt voort uit bevlogen ondernemerschap”, vertelt Verstoep. Zo heeft Loods 38 – binnen twee weken- op basis van vraag uit het cluster een praktijkopleidng voor heftruckchauffeurs uit de grond gestampt. Daaraan was duidelijk behoefte bij de bedrijven op de bedrijventerreinen. “Draagvlak onder ondernemers is hierbij cruciaal. Daarom hebben we ook gesprekken over de toekomstgerichtheid van het cluster, over onderlinge concurrentie en de ruimte voor innovatie met een collectief karakter.”

Zo wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een campus op Dutch Fresh Port, die past bij de ondernemerscultuur van het AGF-cluster. “Een agrologistieke campus moet passen bij het DNA van Dutch Fresh Port: slim doen.”De eerste contouren daarvan zijn er al, zoals de praktijkopleidingen van Lentiz, het Experience Center van Van Gelder Groente & Fruit en Loods38 en zo zijn er meer voorbeelden in het gebied.” Dat zijn de eerste elementen van een campus, maar die willen we uiteraard verder ontwikkelen.”

Verstoep: “Daarom is Dutch Fresh Port nauw betrokken bij het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Ook hebben we in het kader van de campusontwikkeling het Human Capital Akkoord ondertekend. Nu wij werken aan een meerjarig innovatieprogramma, kunnen we dus samen optrekken met andere partijen binnen het Innovatiepact. Het leren van elkaar is ontzettend belangrijk om meters te maken. Alleen samen kun je zorgen voor een toekomstbestendig cluster met bedrijven, die elkaar versterken.”Pin It on Pinterest