Jaarevent 2023

Bron: KAS magazine – door: Mario van Vliet – Mocca Communicatie

KAS magazine

 

 

 

 

 

Koploper moet je niet alleen zijn, maar ook blijven. Dat geldt ook als het gaat om duurzaamheid. Dat stelt Jolanda Heistek, programmamanager bij Greenport West-Holland. “De voorsprong die Nederland heeft moeten we behouden en verder uitbouwen.”

“Duurzaamheid is een license to produce”, vertelt Jolanda Heistek. Een bedrijf dat in zijn bedrijfsstrategie geen rekening houdt met de toekomst van het bedrijf en van de (maatschappelijke) omgeving heeft eigenlijk geen bestaansrecht meer, stelt ze. De consumenten, overheid en maatschappelijke organisaties vragen steeds meer om verantwoord geproduceerde producten.

Heistek is programmamanager van Greenport West-Holland (GreenportWO), de netwerkorganisatie die werkt aan een duurzame, bestendige toekomst voor het Nederlandse tuinbouwcluster (zie kader). Duurzaamheid is een van de speerpunten van de GreenportWO. “Ons doel is de voorsprong die de Nederlandse tuinbouw heeft behouden en versterken. Een duurzame toekomst voor zowel de sector als voor de omgeving is daarbij het startpunt.”


Meer met minder

Wie denkt aan de duurzame tuinbouw, denkt al snel aan technische oplossingen. Die worden ook binnen Greenport WO omarmd. Zo regisseert de organisatie ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en verantwoorde productie.

Heistek: “Duurzaamheid draait allereerst om ‘meer met minder’, bijvoorbeeld meer kwaliteit en minder gebruik van grondstoffen. Daarin is de Nederlandse tuinbouw al heel sterk in. Neem het waterverbruik bij de productie van tomaten. In Nederland is 1 liter water nodig voor de productie van 1 kilo tomaten, in Spanje 60 liter. De kennis die we hebben op duurzame productie zijn echter niet voorbehouden aan Nederland: ook in andere landen kunnen die technieken gebruikt worden. Daarom moeten we samen de Nederlandse tuinbouw blijven moderniseren. Er zijn dus volgende stappen nodig.”


P van Pleasure

Duurzaamheid is bij Greenport West-Holland meer dan de P van Planet (‘milieu’). Ook naar de toekomst van Profit en de People kijkt de organisatie. “Ook de infrastructuur valt daaronder. Niet alleen de fysieke infrastructuur – dus de logistiek – maar ook het kennisnetwerk. Want voor het voortbestaan van de sector is het belangrijk dat er kennisontwikkeling en -uitwisseling blijft plaatsvinden. Dat kan alleen als je samenwerkt. Ofwel: een duurzame relatie aangaan met elkaar. Samen-werken aan het bouwen van onze toekomst.

Naast de traditionele P’s van duurzaamheid is er nóg een die aandacht krijgt binnen de Greenport WO: de P van Pleasure. “Bezig zijn met duurzaamheid moet niet aanvoelen als een must, als een zwaar juk, als iets wat ‘moet’. Duurzaamheid kan en mag best plezierig zijn”, vertelt Frans Pijls. Hij was programmamanager van het project ‘ Duurzame Greenport West-Holland’ (het project dat de basis vormde voor de duurzame ambities van Greenport WO) en is nog steeds nauw betrokken bij de duurzame agenda van de netwerkorganisatie.

 

‘Be good and tell it’

Naast de P van Pleasure is er ook nog de P van PR, aldus Heistek. “De Nederlandse tuinbouw is koploper op het gebied van duurzame oplossingen. Maar daarmee ben je er nog niet. Het is minstens zo belangrijk dat je die positie kunt inzetten voor bijvoorbeeld je branding en marketing. ‘Be good and tell it’ moet veel beter ingevuld worden. En deze twee P’s samen geven ons reden om successen te vieren! Je moet dus niet alleen een duurzame relatie aangaan met andere partijen binnen de greenport, maar ook met de maatschappij. Zo vraagt de consument steeds vaker om verantwoord geproduceerde groenten en bloemen. Greenport West-Holland zal ook daaraan veel meer aandacht besteden. Zo zorgen we samen voor een duurzame toekomst voor het Nederlandse tuinbouwcluster.”

 

KADER
Over Greenport West-Holland

Hoe blijft de Nederlandse greenport de mondiale kern voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden? Dat is de uitdaging van Greenport West-Holland. Deze netwerkorganisatie wordt gevormd door ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Daarbij geven ondernemers de richting van de projecten aan; overheden faciliteren en onderwijs- en kennisinstellingen onderzoeken.

Greenport West-Holland heeft een aantal concrete ambities, ofwel: thema’s waarbinnen projecten worden geregisseerd en afgestemd. Die ambities zijn: een grotere productiezekerheid voor voedsel, bloemen & planten; een optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel, bloemen & planten; een grotere bijdrage van veilig voedsel, bloemen & planten aan gezondheid & welbevinden; doorontwikkelen van internationale hubs; samen met de mainports de draaischijffunctie uitbouwen; de greenport als internationaal kenniscentrum.

Anders dan de naam doet vermoeden beperkt Greenport West-Holland zich niet tot de Zuid-Hollandse tuinbouw. Heistek: “We richten ons op het totale Nederlandse tuinbouwcluster. Daarom werken we nauw samen met de andere greenports. Zo voorkomen we dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden. En kunnen we de noodzakelijk innovatie stappen versnellen voor de Nederlandse tuinbouw en haar positie wereldwijd”Pin It on Pinterest