Jaarevent 2023

2017 was me het jaartje wel. Op alle mogelijke fronten heeft de Greenport grote stappen naar voren gezet. En dat vervult ons team, alle partners, onze voorzitter en mijzelf van trots. Want daarmee komt onze stip aan de horizon – een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, voor Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk – steeds dichterbij.

Zo groeide allereerst ons netwerk. Mooie bedrijven en organisaties van binnen en buiten de tuinbouw sloten zich bij ons aan. Daarnaast was de Greenport met grote regelmaat te vinden in andere netwerken en circuits, zoals in Brussel op het Europese strijdtoneel. Of wat dacht u van het netwerk dat we samen brachten tijdens aansprekende bijeenkomsten, zoals het Jaarevent bij Sion?

Tegelijk groeide onze impact. We hadden en hebben een duidelijke inbreng bij de Roadmap Next Economy én werken aan een eigen Roadmap voor de Greenport. Maar liefst 35 partijen ondertekende het EnergieAkkoord van de Greenport. En enkele tientallen partijen gaven onlangs aan te willen meewerken aan het Innovatiepact.

Groei op meer fronten dus. Een goede aanleiding voor een nieuwe naam: sinds enkele maanden heten we namelijk Greenport West-Holland. Daarmee laten we zien dat de Greenport zich inzet voor, met en namens de gehele regio. En dit alles vanuit een landelijk en internationaal perspectief, samen met onze collega-Greenports binnen de Impulsagenda Greenport 3.0 die nu ook de aandacht van ons kabinet heeft.

2017 was voor ons dus een topjaar. Ik hoop dat ook uw bedrijf of organisatie kan terugkijken op een hoop hoogtepunten. Daarvoor bieden de aanstaande feestdagen – als het goed is – voldoende tijd en gelegenheid. Even tijd voor uzelf en uw gedachten: waar kunt u het verschil maken? En natuurlijk tijd en aandacht voor uw naasten.

Aandacht voor anderen, dat is voor mij een belangrijk thema. En niet alleen tijdens de feestdagen. Duurzame aandacht, noem ik dat. Want duurzaamheid is meer dan bijvoorbeeld goed omgaan met bijvoorbeeld energie, water of gewasgezondheid. Ook de omgang met mensen in je omgeving – zoals collega’s, medewerkers en buren – is bepalend voor je voetafdruk op deze wereld. Ook binnen de Greenport krijgt ‘de mens’ steeds meer aandacht, ook in het programma. Zo zijn we sinds dit jaar partner van de Stagestimulator en zijn we steeds actiever op het gebied van onderwijs – dat is immers de plek waar vooral jonge mensen samenkomen.

Duurzame aandacht, dat is wat ik u dan ook toewens voor de komende feestdagen. Heb het goed met elkaar. En laad u zelf op voor het komende jaar. Zodat we samen met nog meer positieve energie kunnen werken aan een gezonde en duurzame toekomst.

 Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest