Vacature
Programmasecretaris

Op de foto: Maurice Dame en Remon Blok (foto: @Verkijk)

De Rabobank is de grootste bankier in de Food&Agri sector. Met Bankieren 3.0 speelt de Rabobank in op de veranderde klantbehoefte. De bank wil haar zakelijke klanten een goede dienstverlening garanderen, passend bij de omvang en ambitie van het bedrijf. “Daarom investeren wij in het verhogen van de professionaliteit van medewerkers en het clusteren van de klantbediening op regionaal niveau.

De Rabobank heeft Nederland in veertien regio’s of kringen verdeeld, met gemiddeld vijf tot tien lokale banken die de particuliere, mkb en grootzakelijke klanten blijven bedienen. Elke regio heeft één bank met een specialistenteam. Dit team ondersteunt alle banken in de regio met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld adviseurs voor bedrijven in de Food en Agri-keten, verzekeren en vermogen. De medewerkers van de veertien specialistenteams draaien zo veel mogelijk mee in de marktteams van de lokale banken. Ook komen ze wekelijks samen om te sparren met collega’s en aan hun eigen vakmanschap te werken.

In de Greenport liggen onder meer de kringen Leiden-Haaglanden (lopend vanuit de Bollenstreek richting het Westland naar het Oostland) en Zuid-Holland (van de Hoeksche Waard via de Drechtsteden naar Gouda). Remon Blok is directeur Food & Agri in de regio Zuid-Holland; Maurice Dame is dat in de regio Leiden-Haaglanden.

“Door de nieuwe structuur zijn we beter in staat kennis over specifieke branches te ontwikkelen en te delen met klanten”, vertelt Blok. “Daarmee sluiten we bovendien beter aan op de schaalontwikkelingen die we zien in bijvoorbeeld de agrarische sector. Of het nu gaat om glastuinbouw, boomkwekerij, akkerbouw, melkveehouderij, visserij of het foodcluster: bedrijven worden groter, markten complexer en uitdagingen groter.” Door de vorming van de specialistenteams hebben de accountmanagers bovendien meer tijd voor directe contacten met klanten, en kunnen ze hen beter helpen. Dame: “Klanten reageren heel positief op onze nieuwe werkwijze.”

De lokale Rabobank blijft verantwoordelijk voor de dienstverlening aan particulieren, private banking-klanten, mkb en grootzakelijke klanten. Alle lokale banken houden bovendien directies en managers die mandaat hebben om bijvoorbeeld zelfstandig klantbeslissingen te nemen. Dame: “De belangrijkste verandering is dat medewerkers de ruimte krijgen om zich te richten op klant en regio, ondersteund door specialistenteams. Het is een bewuste keuze van de Rabobank om via deze negentig lokale banken met hun marktteams dicht bij klanten en leden te blijven. Bovendien blijven we zo midden in de lokale samenleving en kunnen we goed inspelen op de behoeftes van de klant.”

Stabielere voedselindustrie

Niet alleen de schaalvergroting is een belangrijke trend in de gehele agrarische sector. Er is ook toenemende aandacht voor verduurzaming, de consument wordt veeleisender en er wordt steeds meer nagedacht over het voeden van de inwoners van grote steden. Die ontwikkelingen sluiten naadloos aan op de visie van de Rabobank: ‘Banking for food’. Deze visie is onderdeel van de strategie van de bank: ‘Growing a better world together’.

Dame: “Samen met klanten en partners willen we de beschikbaarheid van voedsel vergroten, de toegang tot voedsel verbeteren, gezonde voeding stimuleren en de voedselindustrie stabieler maken. Zo ondersteunen we initiatieven op gebied van voedselverspilling.”

Blok: “Onze visie heeft veel parallellen met Feeding and Greening the Mega-cities, de strategie van de Greenport. Europa kun je zien als een grote megastad en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag als voedselprovider voor deze megastad. Hoe zorgen we ervoor dat die mensen voorzien worden van gezondheid en geluk, en dat de sector als geheel gezond blijft? Daarvoor zetten wij ons samen met onze klanten en partners in.”

Verbinding met andere sectoren

Dat is dan ook de reden dat de kringen Rabobank Leiden-Haaglanden en Rabobank Zuid-Holland zijn aangesloten bij de Greenport. Dame: “De Greenport is een unieke triple helix-samenwerking. De Greenport zorgt voor verbinding en is daardoor een perfect platform voor initiatieven en vergaande samenwerking.”

De Greenport werkt al nauw samen met andere sectoren, zoals de haven. Maar als het aan Blok en Dame ligt ook zou er ook meer verbinding moeten zijn met andere agrarische sectoren. Dame: “Wat de tuinbouw verbindt met andere sectoren is: de producten belanden uiteindelijk op het bord van de consument. In de keten daarvoor spelen dezelfde thema’s. Of je nu kijkt naar de glastuinbouw of naar vlees, zuivel of aardappelen.”

Blok: “Eigenlijk zitten al die sectoren in dezelfde ketens en hebben veelal vergelijkbare uitdagingen.Je kunt daardoor enorm veel van elkaar leren. Kijk bijvoorbeeld wat er allemaal al gebeurt in de melkveehouderij, dat is indrukwekkend. En dat is wat wij willen bijdragen aan het netwerk van de Greenport: onze kennis en ons netwerk. Want als je echte impact wilt hebben op het gebied van food & agri, dan kun je dat niet alleen: dat bereik je alleen samen.”Pin It on Pinterest