Magazine Aan het werk

(Foto: Ariane Kok)

Net begonnen als kersverse wethouder Glastuinbouw, Greenport en Duurzaamheid voor de gemeente Lansingerland en al vrij snel brak de coronacrisis uit. Net als vele anderen verruilde Jan-Willem van den Beukel zijn kantoor in het gemeentehuis voor een werkplek thuis op zolder. “Het is een onzekere periode voor ondernemers, en dat gaat me aan het hart.” 

Kun je iets vertellen over je start in crisistijd? 

“Vanaf het begin van de crisis volgde ik de ontwikkelingen en initiatieven nauwgezet. Via Greenport West-Holland hadden wij als gemeente Lansingerland meteen veel contact met onder andere het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisatie VNO-NCW West en MKB Nederland, Greenports Nederland en de ketenpartijen van de verschillende sectoren. . Het allerbelangrijkste was een noodfonds. Daarom ben ik blij dat zo’n fonds er is gekomen, mede dankzij de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw en de belangenbehartigers. Door dat noodfonds kunnen ondernemers zich richten op andere zaken, zoals het vinden van personeel om de producten te oogsten en initiatieven om lokaal te kopen, zoals de #flowerboostchallenge.”

Wat valt op tijdens deze persoonlijke contacten? Waaraan is de meeste behoefte?

“De afgelopen weken sprak ik (digitaal) veel met ondernemers: Hun situatie gaat mij aan het hart. Het is een onzekere periode, die waarschijnlijk nog wel een tijd gaat duren. Langzaam ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Maar hoe deze werkelijkheid er uit gaat zien, weten we nog niet. Daar waar mogelijk staat de gemeente ondernemers terzijde. Uit de vele gesprekken die ik voer, hoor ik naast financiële zorgen op de korte termijn, ook dat er onzekerheid is over de inkoop voor volgend jaar en het doen van grote investeringen, terwijl tegelijkertijd de noodzaak blijft om te investeren in innovatie en duurzaamheid. Aan de andere kant merk ik ook dat ondernemers een enorme creativiteit tonen om andere vormen van omzet te genereren. Het is mooi om te zien hoe ondernemers deze kennis ook met elkaar delen. Dat is de kracht van de glastuinbouw.”

Er komt een moment dat de coronacrisis achter ons ligt. Wat moet er dan gebeuren voor een gezonde glastuinbouw? 

“Wat mij betreft zijn er twee speerpunten. Allereerst het ecosysteem. Een goed ecosysteem bepaalt echt de concurrentiekracht van een regio. Dat is geen academisch verhaal, dat is écht zo. En we hebben in Greenport West-Holland alle ingrediënten voor een cluster van wereldniveau; samenwerking tussen topondernemers, onderzoeksinstanties, onderwijs en overheidsinstellingen. Dat cluster kunnen we verder ontwikkelen. Hoe? Door innovatieve concepten ruimtelijk mogelijk te maken. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek via de WUR, maar ook door te investeren in middelbaar onderwijs. Zoals bij Lentiz MBO Oostland in Bleiswijk. En in het verlengde daarvan door meer ruimte te bieden aan (jonge) startende ondernemers. 

Het tweede speerpunt is eerder een randvoorwaarde om de sector levensvatbaar te houden: de energietransitie. We gebruiken allemaal nog te veel fossiele brandstoffen. Dat moeten we veranderen, dat kúnnen we veranderen. En de ondernemers in de glastuinbouw lopen hierin voorop. Dus ben ik ervan overtuigd dat ondernemers samen met de overheid en kennisinstellingen inventief genoeg zijn waardoor we onze koploperspositie behouden”

Hoe moet de energietransitie eruitzien?

“Warmte is de grootste uitdaging. Uit de Verkenning Duurzame Warmte blijkt dat we naast lokale bronnen, zoals geothermie en biomassa, restwarmte uit de haven nodig hebben. Maar wat als de haven verduurzaamt? Dat heb ik gecheckt. Ook als de haven volledig verduurzaamd is, dan is er voldoende restwarmte voor 65 tot 85 van de warmtevraag van de tuinbouw! Daarbij komt dat er al goede partijen bezig zijn met de infrastructuur, zoals Gasunie, maar ook lokale partijen. Zo weten we dat we met het vervangen van aardgas door restwarmte 1 miljoen ton CO2-emissies kunnen besparen, elk jaar weer. Daarvoor hebben we zowel publieke als private partijen nodig die zich hier hard voor maken. Er is een duidelijke investeringspropositie nodig met eigenaarschap om financiering te verzekeren zodat we kunnen bouwen! De schop de grond in! Dat versterkt ook weer andere ontwikkelingen in de Greenport, zoals de verdere ontwikkeling van de biobased economy, de kas als apotheek en de mogelijke komst van de Holland Rail Terminal.”

Kun je iets vertellen over je achtergrond? 

“Ik was onder meer consultant op het gebied van circulariteit bij PwC, en neem dus veel ervaring mee naar de gemeente waar ik woon, en waar de wortels van mijn familie liggen. Mijn achtergrond is gekleurd door de tuinbouw: veel familieleden zijn al decennia in de tuinbouw actief, en als 18-jarige heb ik zelf een zomer paprika’s geplukt. Het voelt als een voorrecht om in mijn eigen gemeente actief te zijn als wethouder. Tijdens mijn studie Bos- & Natuurbeheer in Wageningen kwam het besef dat we zorgvuldig moeten omgaan met de resources van de natuur.  Nu is het moment om in actie te komen.”Pin It on Pinterest