Jaarevent 2023

Er is ongetwijfeld een tuinbouwtoeleverancier die lange stukken touw verkoopt. Stel: we kopen een stuk van 25 kilometer. Een flink eind. We zullen een flinke kabelhaspel en grote vrachtwagen nodig hebben. Want met dat stuk touw rijden we naar de Euromast in Rotterdam. We knopen het ene uiteinde aan het puntje van de mast, en trekken het touw strak.

In de cirkel – met een doorsnede van 50 kilometer – vinden we vervolgens alle kennis en expertise die nodig zijn voor een succesvolle, duurzame en gezonde toekomst. Tuinbouwbedrijven, de haven, universiteiten, onderwijsinstellingen, logistieke bedrijven, noem maar op. Die 50 kilometer is bijna een wereld op zich, wij noemen het de Greenport. En net zo groot als Sillicon Valley, het internationale voorbeeld van Innovatie.

Op die cirkel heeft de Roadmap Next Economy betrekking, de routekaart naar de toekomst voor de regio Rotterdam-Den Haag die vorig jaar werd gepresenteerd. Voor de nieuwe economie is een stad te klein en is een regio noodzakelijk. De belangrijke economische draaischijven Haven (Mainport) en  de Greenport kunnen de drivers zijn van de nieuwe economie. Om een routekaart als de Roadmap Next Economy tot een succes te maken heb je goede partners nodig. En die partners zijn dus te vinden in de regio, met de tuinbouw als een van de leidende partijen. Want het tuinbouwcluster zorgt voor gezondheid, geluk, arbeid, beweging, economie, financiën, energie enzovoorts.

Naar aanleiding van de Roadmap Next Economy heeft de Greenport een volgende stap gezet: een richtingwijzer  specifiek voor het tuinbouw-ecosysteem. Op 9 april werd de Roadmap Next Economy Greenport gepresenteerd aan een divers publiek. De presentatie alleen al was een groot succes. Het World Horti Center was afgeladen, de presentaties goed, de inspiratie hoog en de reacties zeer positief.

De roadmap die  gemaakt werd met friskijkers en dwarsdenkers van binnen en buiten ons netwerk onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT) bevat streefbeelden (voor 2050), transitiepaden (voor 2030) en concrete businessideeën (voor vandaag en morgen). Een inspirerend document, dat te vinden is op de website van de Greenport.

Maar net als bij de ‘eerste’ Roadmap Next Economy geldt: het gaat niet alleen om inspiratie, en ook niet alleen om verbinding. Belangrijk is dat er concrete stappen worden gezet, zodat we op de juiste weg zijn naar een gezonde toekomst, voor ons en onze kinderen.

Aan die concrete stappen werken we nu, samen met partners en externe partijen. We houden u daarvan op de hoogte, via deze nieuwsbrief, onze sociale media en ons Jaarevent op 4 juni.

 

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest