Energie Dashboard

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft twee korte films over de energietransitie gemaakt: ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ en ‘Energie voor stad en kas’. Boodschap van films is dat de tuinbouw de energietransitie mogelijk maakt en kan versnellen. Voorwaarde is wel dat de maatschappij investeert in bijvoorbeeld warmtenetten.

Onlangs werd het vernieuwde EnergieAkkoord van Greenport West-Holland getekend door ruim vijftig bedrijven, organisaties en overheden. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. In het nieuwe akkoord wordt aangesloten bij de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de reductie van CO2.

Voor het behalen van de doelen is het belangrijk dat de glastuinbouw en de bebouwde omgeving verbonden zijn, bijvoorbeeld middels regionale warmtenetten. Dat vraagt om onder meer investeringen van alle betrokken partners en om gezonde businesscases. Zo maken de tuinbouw en de bebouwde omgeving dus samen de energietransitie mogelijk.

Dat verhaal wil de tuinbouw graag vertellen aan de omgeving: zowel overheden als maatschappelijke organisaties en burgers. Daarom onderneemt het EnergieAkkoord verschillende communicatie-activiteiten. Zo werd een jaar geleden een boekje gelanceerd waarin laagdrempelig wordt uitgelegd hoe de tuinbouw zich inzet voor de energietransitie. Daaraan is nu dus een korte film toegevoegd.

De film ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ is te zien op onder meer de website en social media van Greenport West-Holland en partners van het EnergieAkkoord. De film ‘Energie voor stad en kas’ is het vervolg, en gaat dieper in op onder meer geothermie en warmtenetten.

Zelf verspreiden?

De tuinbouw mag trots zijn op haar bijdrage aan de energietransitie, vindt het EnergieAkkoord. Daarom roept Greenport West-Holland iedereen binnen de tuinbouw op de video zo veel mogelijk te delen, en dan met name ‘Een glazen wereld, met een warm hart’ (in die film vinden kijkers een link naar de tweede film). Dat kan bijvoorbeeld op social media met de hashtag #eenwarmhart. De film is te vinden op https://youtu.be/EWI7_HfBBgI.

 Pin It on Pinterest