Magazine Aan het werk

We zitten nu midden in de gevreesde tweede golf van de coronacrisis. Er gaat geen dag voorbij of er wordt in media uitgebreid aandacht besteed aan statistieken, maatregelen, incidenten en gevolgen voor burgers, scholen en bedrijven. Deskundigen, voor- en tegenstanders komen aan het woord. De coronacrisis brengt veel extra kosten met zich mee in de gezondheidszorg, de bedrijven en vooral de overheid. Dat zal achteraf nog worden bevestigd als de burger de rekening van alle maatregelen krijgt.

In de kern is COVID19 een gezondheidsissue. Maar door de veelheid aan effecten en doordat de maatregelen ieder persoonlijk raken is er meer sprake van een maatschappelijke crisis.

Met de energietransitie is het niet anders. Dat is ook veel meer een maatschappelijke transitie dan een technische of economische, zoals het veelal beschouwd wordt.

Dit begint al met de reden waarom we de CO2-emissie moeten beperken. De klimaatverandering willen we tegengaan om de wereld leefbaar te houden voor onze (klein)kinderen. De effecten zijn nu al merkbaar door droogte, bosbranden of extreme regenval in bepaalde regio’s. Daardoor is er sprake van natuurrampen die de lokale samenlevingen ontwrichten.

Ook de energietransitie heeft effect op de economie, werkgelegenheid en kosten voor de burger, hoewel er door slimme toepassingen en innovaties hier ook geld te verdienen is. De aanleg van windmolens, een warmtenet in jouw straat of extra hoogspanningsmasten roept eerder weerstand dan acceptatie op. Maar toch is het nodig voor een succesvolle transitie.

COVID19 is acuut en direct bedreigend, terwijl klimaatverandering een sluipmoordenaar is, maar met veel ernstiger gevolgen op termijn. De behoefte aan een sterke en krachtdadige overheid wordt in deze coronacrisis vaak gehoord. Maar die overheid kan niet zonder draagvlak en eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en burgers, zo horen we steeds van het kabinet. Ook hier zie ik een sterke parallel met de energietransitie.

Ik hoop dan ook dat enkele ervaringen uit deze crisis gebruikt zullen worden in de grote uitdaging van de energietransitie. Binnen Greenport West Holland nemen we in ieder geval met elkaar de eigen verantwoordelijkheid met de vele initiatieven en projecten die al plaatsvinden. Maar ook door met elkaar een Gebiedsvisie Energietransitie vast te stellen en met een vernieuwd EnergieAkkoord te werken aan klimaatneutraal. U leest er meer over in deze Update, en we vragen u om daar actief aan mee te doen.

Nico van Ruiten
Programmaregisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest