Magazine Aan het werk

In opdracht van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland voert het Kenniscentrum Cybersecurity van de Haagse Hogeschool een onderzoek uit naar digitale veiligheid in de glastuinbouw. Binnen dit onderzoek wordt de digitale veiligheid in de glastuinbouw in kaart gebracht en wordt gekeken naar hoe deze te verbeteren. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Het onderzoek voldoet uiteraard aan hoge veiligheidsstandaarden. Invullen van de enquête kan tot dinsdag 11 januari 2022.

Klik hier voor de enquête.Pin It on Pinterest