Jaarevent 2023

De Greenport West-Holland moet weer de nummer 1 van de wereld worden op het gebied van tuinbouwkennis. Bovendien moet de regio oplossingen bedenken én verkopen om de steden van de toekomst te voorzien van voeding, welbevinden en geluk. Dat stelde Martin van Gogh (Economische Programmaraad Zuidvleugel, Greenboard Greenport West-Holland en Hoogendoorn Growth Management), tijdens het Jaarevent van GreenportWO.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Ondernemers hebben daarbij de regie: zij bepalen welke onderwerpen en thema’s relevant zijn voor de toekomst van de sector. Greenport West-Holland onderzoekt vervolgens op welke manier het beste kan worden gewerkt aan het realiseren van die toekomst.

Toekomst van het tuinbouwcluster

Een van de sprekers tijdens het Jaarevent van Greenport West-Holland was Martin van Gogh. Hij is lid van de EPZ, Greenboard van Greenport West-Holland en directeur van Hoogendoorn Growth Management. Van Gogh ontwikkelde de afgelopen periode in de EPZ samen met Greenport West-Holland een zienswijze op de toekomst van het tuinbouwcluster. Die zienswijze kreeg als titel ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. De Nederlandse tuinbouw en haar toeleveranciers hebben een goede, gezonde en duurzame toekomst voor zich, vindt Van Gogh. Maar die toekomst komt niet vanzelf. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen moeten veel meer gaan samenwerken aan de economische kracht van de regio, de nood is echt hoog.

Nummer 1 in kennis en innovatie

Daarvoor zijn drie strategieën die tegelijk uitgevoerd moeten worden. Allereerst snel weer de wereldwijde nummer 1 worden op het gebied van tuinbouwkennis. Van Gogh: “Door te werken aan kennis en innovatie op het gebied van voeding, gezondheid, plantinhoudstoffen en technische systemen moeten we de nummer 1 van de wereld worden. Bioscience, cross-overs, octrooien, voedselveiligheid: deze thema’s vereisen een hechte samenwerking waarin de grenzen van universiteiten en scholen vervagen en we samen aan oplossingen werken.”jaareventfeedingmegacities

Mega-cities voeden

Steden spelen hierbij een cruciale rol, aldus Van Gogh. “Hoe kunnen we met name de Mega-city West-Europa blijven voorzien van voeding, gezondheid en welbevinden? Wij zullen hier het voorbeeld voor de wereld moeten worden en laten zien hoe je op een verantwoorde, duurzame manier een Mega-city kan voeden. Dat doen we door te werken aan onze logistieke functie, met bijhorende concepten voor logistiek.” De tweede strategie is dus het ‘voeden’ van West-Europa met een daarop aangepast areaal. Nederlanders moeten trots worden op onze prachtige tuinbouw.

Oplossingen verkopen

De derde strategie is het verkopen van de oplossingen voor ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. “In de komende jaren ontstaan honderden Mega-cities. Die willen lokaal voedsel produceren. Wij hebben daarvoor de blauwdrukken en de producten. Net als wij New Orleans en New York beschermen tegen het water kunnen wij ze ook voeden. Zo blijft de Nederlandse tuinbouw internationale koploper.”Pin It on Pinterest