Meet & Greet Energie

Gerard van Oosten is gestart als kwartiermaker voor de Human Capital Agenda voor Greenport West-Holland, onderdeel van het Innovatiepact. Als kwartiermaker zal hij voor de tuinbouw een aanpak ontwikkelen om de aansluiting tussen de arbeidsmarktbehoefte en het aanbod te verbeteren. Van Oosten is voormalig directeur Agri, Food & Life Sciences van Hogeschool Inholland.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. In 2018 lanceerde de Greenport het Innovatiepact, dat als doel heeft het versnellen van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. Trekker van het Innovatiepact is Woody Maijers.

De Human Capital Agenda (HCA) werd opgezet door de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Onder het Innovatiepact van de Greenport wordt een HCA voor het regionale tuinbouwcluster ontwikkeld. Uitgangspunten zijn het werven en behouden van medewerkers; uitgaan van de opleidingsbehoeften van toekomstige krachten en van huidige medewerkers in de tuinbouw; aantrekkelijk werkgeverschap en ondernemerschap; betrekken van bestaande initiatieven. De kwartiermakersfase moet resulteren in een project en Human Capital Akkoord dat zich richt op hele tuinbouwcluster (toelevering, teelt, afzet, dienstverlening) en die doorloopt tot 2022.Pin It on Pinterest