Jaarevent 2023

Wayland Developments en Warmtebedrijf Rotterdam sloten onlangs een intentieovereenkomst om warmte vanuit de Rotterdamse haven naar de Zuidplaspolder en het nieuwe, 90 hectare grote glastuinbouwgebied Glasparel te transporteren. Hier ligt al sinds 2010 een CO2 distributienetwerk en een duurzame warmtebron is dan welkom. Eind 2018 zijn de Glasparel en Zuidplaspolder aangesloten op het leidingtracé voor warmtelevering vanuit Rotterdam naar Leiden. Bij dit al lopende project werken Nuon, Heineken Nederland, de gemeenten Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland samen. Commercieel directeur Arnaud van der Eijk van Wayland Developments: ‘We springen op een rijdende trein en gaan graag mee met deze stevige partijen.’

Glasparel Zuidplaspolder_Grootschalig Randstad_web

Warmteplatform bouwen

‘De aanvoer van Rotterdamse restwarmte biedt tuinders in het nieuwe glastuinbouwgebied meer flexibiliteit om zowel warmte af te nemen als te delen met andere tuinders’, zegt Ewald Pelser. Ewald is verantwoordelijk voor Energie binnen Wayland Developments. ‘Op momenten dat het netwerk meer warmte biedt dan in Leiden nodig is, distribueren wij dat naar de bestaande en nieuw te vestigen glastuinbouwbedrijven van de Glasparel en Zuidplaspolder. Tuinders kunnen dan kiezen tussen restwarmte en hun eigen warmtevoorziening. En: alle tuinders kunnen deel uit maken van een op te zetten warmteplatform. Zo kunnen zij onderling naar behoefte warmte uitwisselen. Ook kunnen toekomstige duurzame warmtebronnen warmte gaan leveren via dit warmtenetwerk.’

10 jaar prijszekerheid

Mede door de nieuwe aanvoer van restwarmte krijgen tuinders in de Glasparel de mogelijkheid om hun energieprijs voor tien jaar vast te leggen. ‘Dat is met de huidige lage energieprijs zeer aantrekkelijk en een extra reden om in de Glasparel te ondernemen’, aldus Arnaud van der Eijk. ‘Nu de intentieovereenkomst er ligt, koersen we af op energielevering via dit nieuwe netwerk in het vierde kwartaal van 2018.’Pin It on Pinterest