Jaarevent 2023

Greenport Nederland zoekt een secretaris annex programmamanager. Zij of hij zal onder meer een centrale rol spelen in de voorbereiding van het Tuinbouwakkoord. Op 13 september sluit de inschrijving. Hieronder vindt u de vacatureomschrijving.

Functie

De secretaris annex netwerkmanager is de spin in het web tussen bedrijfsleven, kenniswereld en overheden. Hij of zij wordt vanaf eind  september 2018 aangesteld voor een periode van ten minste drie jaar en is voor 0,8 – 1,0 fte beschikbaar.

Profiel

De secretaris is een in inspirerende, ondernemende en verbindende persoonlijkheid. Een echte netwerker en communicatief sterk, die boven de partijen kan hangen. Een persoon die hands-on mentaliteit laat zien. Door de wol geverfd in het trekken van de kar in een complexe omgeving. Een gerespecteerd gesprekspartner voor zowel de regio’s als de rijksoverheid, voor de betrokken branches, sectoren èn de onderwijs-/kenniswereld. Hij of zij wortelt in de tuinbouw.  Vereisten:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een publiek-private omgeving en relevante commerciële ervaring binnen het bedrijfsleven
 • Het vermogen om strategisch denken om te zetten in realisatiekracht
 • Ingevoerd in het politieke en bestuurlijke speelveld en complexe besluitvorming op meer tafels tegelijk
 • Vertrouwd met (Europese) financieringstrajecten en public affairs
 • Brengt een relevant nationaal netwerk mee.

 

Werkpakket

 • Ondersteunen van de Greenport Board en uitbouwen van de netwerksamenwerking
 • Vertegenwoordigen van de gezamenlijke Greenports in relevante (ambtelijke) netwerken
 • Preciseren van het inhoudelijke Werkplan Greenport 3.0 en de uitvoering daarvan faciliteren
 • Er voor zorgen dat thematische tafels zowel bestuurlijk als qua uitvoerend netwerk gaan functioneren en helpen bij het voorbereiden van een nationale agenda / tuinbouwakkoord.
 • Opbouwen van een programmabureau: onderzoeken wat nodig is op organisatorisch vlak, hoe dat te financieren en juridisch te verankeren
 • Maken en bewaken van een begroting voor Greenport Nederland
 • Een impuls geven aan project- en programmafinanciering van transities
 • Opbouwen serviceverlening aan de regionale Greenports en andere tuinbouwgebieden
 • Bevorderen kennisdeling tussen de Greenports en met de partners in het netwerk
 • De interne & externe communicatie van de Greenports en de public affairs op een hoger plan brengen
 • Monitoring opzetten en rapporteren over de voortgang aan de board

 

Arbeidsvoorwaarden

De secretaris / netwerkmanager zal in eerste instantie aangesteld worden via de Provincie Noord-Holland. Op termijn zal mogelijk een Stichting als juridische en administratieve entiteit in het leven geroepen worden. De functie is qua inschaling en zwaarte van de functie geënt op functieschaal 14 van de provinciale cao. Het werkgebied is Nederland en de (tijdelijke) standplaats wordt in overleg gekozen, bijvoorbeeld bij één van de provincies. Het is de bedoeling dat het programmabureau op den duur een  plek krijgt in een omgeving met andere tuinbouwpartners. De aanstelling zal in eerste instantie voor één jaar zijn, voorlopig met uitzicht op verlenging tot drie jaar.

Uw digitale reactie dient uiterlijk 13 september te worden verzonden aan de heer P. Graven, e-mailadres [email protected].

 Pin It on Pinterest