Jaarevent 2022

Greenport West-Holland heeft het Manifest Vestigingsklimaat van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland ondertekend. In het manifest wordt het kabinet gevraagd om – samen met werkgevers – op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare Rijksoverheid. 

Een grote groep van tientallen gemeenten uit het hele land en regionale en landelijke ondernemersverenigingen maakt zich grote zorgen over de verslechtering van het Nederlands vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven. Sterke clusters van bedrijvigheid, zoals de regionale Greenports, zijn ervan afhankelijk en zorgen zo voor een uniek samenspel van kleine en grote bedrijven en kennisinstellingen. 

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid en leefbare regio’s. Volgens de samenstellers van het Manifest Vestigingsklimaat zijn duurzame investeringen nodig voor het versterken van kennis, innovatie en duurzaamheid in de regio. De Greenport, het productie en handels cluster van de glastuinbouw, wordt in het manifest expliciet benoemd als sterke regionale cluster, welke bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland wereldwijd. 

Een sterk regionaal cluster zoals de Greenport West-Holland met haar internationaal opererende bedrijven is innovatief, exporteert en heeft veel mensen in dienst tegen goede arbeidsvoorwaarden. Bovendien werken grote, middelgrote en kleine bedrijven en kennisinstellingen samen in unieke ecosystemen. 

Het manifest werd ondertekend door Robert Tieman, manager public affairs bij VNO-NCW West, en Jolanda Heistek, directeur van Greenport West-Holland, namens de 50 Greenport-partners. Dat gebeurde bij het Bleiswijkse sierteeltbedrijf Anthura, en in aanwezigheid van Anthura-directeur Iwan van der Knaap (die tevens bestuurslid is van VNO-NCW Oostland en zitting heeft in de Greenboard van Greenport West-Holland). 

Jolanda Heistek: “De zes concrete ambities die in het manifest staan zijn belangrijk voor het verdienvermogen van Nederland en voor gezamenlijke ambities van de Greenport West-Holland op het gebied van bereikbaarheid, ons talent en kennispositie. Daaraan werken we samen: regionaal – zoals met VNO-NCW – en met andere organisaties en clusters. Daarom vragen we ook aan het rijk: werk met ons samen.”

Het Manifest Vestigingsklimaat is te lezen via https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/manifest_vestigingsklimaat.pdf

 Pin It on Pinterest