Magazine Aan het werk

Greenport West-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) gaan samenwerken aan de circulaire stad. Het gaat daarbij om drie concrete projecten: het opzetten van een Buying Community Biobased, het werven van ontwikkellocaties waar de kennis en ervaring van de Buying Community wordt toegepast en het leveren van een bijdrage aan de programmering van een Living Lab in Bleiswijk. Het resultaat van de samenwerking wordt op de bühne gebracht tijdens de Innovation Expo op 8 april 2021. 

Het project Buying Community Biobased richt zich op het enthousiasmeren van overheden en bedrijven om biobased en circulair in te kopen en minimaal drie inkooptrajecten te selecteren waarbij specifiek om een verwaarding van tuinbouwreststromen wordt gevraagd. ‘Space for biobased’ is de naam van de campagne voor het vergroten van ontwikkellocaties voor biobased woning-en utiliteitsbouw. Een voorbeeld is het voornemen van het realiseren van modulaire migrantenwoningen die voor 75% bestaan uit tuinbouwrestanten. Het Living Lab in Bleiswijk is een experimenteerruimte. SIGN en het project Circulaire Stad van de Greenport gaan samen met het StartUpinResidence-programma, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de community Circulair Ondernemen onderzoeken op welke wijze een programmering voor het Living Lab tot stand kan worden gebracht.Pin It on Pinterest