Magazine Aan het werk

Greenport West-Holland stelt een ‘verkennersduo’ aan voor het versnellen van de digitalisering in het regionale tuinbouwcluster. Daarmee wil de Greenport de digitalisering verder versnellen, onder meer door het slim verbinden van lopende initiatieven en ophalen wat nodig is om de initiatieven krachtiger te maken. De activiteiten van de verkenners vinden plaats in het kader van de Digitaliseringsvisie, die enkele maanden geleden werd gepresenteerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft financiële ondersteuning toegezegd. Digitalisering van de economie is een belangrijk speerpunt van de MRDH en draagt bij aan een economisch toekomstbestendig tuinbouwproductie- en handelscluster.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Onlangs presenteerden de Greenport en InnovationQuarter een Digitaliseringsvisie voor het tuinbouwcluster. Daarin worden aanbevelingen gedaan hoe digitalisering ondernemers kan helpen om toekomstbestendig te worden maar ook hoe we ondernemers kunnen bereiken.

Het verkennersduo bestaat uit Brenda van den Berg en Michiel Jak: zij hebben beiden een stevig netwerk in de regio. Het duo gaat op basis van die Digitaliseringsvisie het komende half jaar aan de slag met de ondernemers en initiatiefnemers op het gebied van digitalisering. Een deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het op de kaart zetten van lopende initiatieven en het programmeren van deze initiatieven tot een pragmatische roadmap en uitvoeringsagenda. Er gebeurt namelijk al veel op het gebied van digitalisering, zoals de programma’s Robocrops en het innovatieprogramma AgriTech van MRDH, InnovationQuarter, Greenport West-Holland, TNO en Provincie Zuid-Holland. En de start van het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland in samenwerking met Security Delta (HSD) en een aantal ketenregisseurs in de ‘Collation of the Doing’.

Uit die inventarisatie zal blijken welke initiatieven versneld kunnen of moeten worden. Daarnaast zullen blinde vlekken worden geïdentificeerd, ofwel: op welke (deel)onderwerpen uit de Digitaliseringsvisie is nog een aanvullende actie nodig voor versnelling? Het verkennersteam zal op basis van deze informatie nog voor de zomer een uitvoeringsagenda opstellen als basis voor een MRDH-programma aanvraag.

Bij de activiteiten zal het verkennersduo van Greenport West-Holland nauw samenwerken met InnovationQuarter en ondernemers. Daarnaast wordt samengewerkt met onder meer MRDH, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Dutch Fresh Port, Security Delta (HSD), Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Economic Board Zuid-Holland.

 Pin It on Pinterest