Jaarevent 2023

Op 14 december is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouwthema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland. De belangrijkste tuinbouwthema’s zijn energie, ruimte, logistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde teelt en internationalisering. 

Greenports Nederland werkt aan een Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Deze wordt samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”.

Greenports Nederland ziet de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van Feeding and Greening the Mega-cities. Op 14 maart zal het eerste akkoord worden ondertekend door alle betrokken partijen inclusief minister van LNV, Carola Schouten tijdens het voorjaarscongres van Greenport Holland.Pin It on Pinterest