Jaarevent 2023

Greenport West-Holland heeft de koers voor het komende jaar bepaald.

Het regionale samenwerkingsverband heeft in samenspraak met tuinbouwondernemers en kennisinstellingen gekozen voor zes speerpunten: Kennis & Innovatie, Gezondheid & Welbevinden, Strategisch handelingsperspectief, Agrologistiek & infrastructuur, Internationalisering & positionering en Duurzame energietransitie. Voorzitter Adri Bom-Lemstra: “We zetten onze schouders eronder om het tuinbouwcluster niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is goed voor Zuid-Holland maar ook voor Nederland.”

Adri Bom-LemstraVoorjaar 2015 was de officiële start van de nieuwe organisatiestructuur van GreenportWO. Inmiddels heeft een groeiend aantal bedrijven zich aangesloten bij de GreenportWO. Daarnaast is Adri Bom-Lemstra aangetreden als voorzitter. Bom-Lemstra is gedeputeerde van Zuid-Holland (voor onder meer economie, innovatie en ruimtelijke ordening) en is geen onbekende in de sector: ze is op bestuurlijk niveau al jaren betrokken bij de glastuinbouw. “De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda”, vertelt ze. “Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen.”

Greenport West-Holland werkt vanuit een visie op de toekomst van het tuinbouwcluster; deze is door het bedrijfsleven opgesteld. Deze is 2015 met ondernemers aangescherpt. Op basis daarvan zijn een uitvoeringsprogramma en speerpunten voor de komende jaren geformuleerd.

Programmamanager Jolanda Heistek: “Bij Greenport West-Holland staan de ondernemers aan het roer: zij bepalen op welke punten de overheid de ontwikkelingen moet faciliteren, en welke inbreng kennisinstellingen en onderwijs kunnen leveren. Zo is het provinciaal economisch beleid gebaseerd op de visie en speerpunten van Greenport WO. Dat betekent dat we al binnen een jaar na de start enorme stappen hebben gezet. Met de nieuwe speerpunten zetten we de volgende stap voor de toekomst van het tuinbouwcluster.”

Lees hier het persbericht >>



Pin It on Pinterest