Jaarevent 2023

U heeft het misschien al vernomen, we hebben een nieuwe naam: Greenport West-Holland (kortweg: Greenport West). Die nieuwe naam laat zien dat we een grotere regio bestrijken dan de ‘traditionele’ tuinbouwgebieden uit onze oude naam. Maar dat is niet het enige.

In 2014 ontstond de huidige vorm van de Greenport: een triple helix van overheden, ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen. De focus lag destijds voor een groot deel op de tuinbouw. Logisch gezien de achtergrond en geschiedenis: het bundelen van tuinbouwbeleid bij overheden en het samenbrengen van kennis en ambities van de verschillende stakeholders.

Maar sindsdien is veel veranderd. En dan bedoel ik niet alleen de groei van de achterban van de Greenport, want steeds meer ‘niet-traditionele’ tuinbouw gemeenten, bedrijven en organisaties sluiten zich aan. Ook de focus is scherper én breder geworden.

Breder, omdat we steeds meer samenhang vinden met partijen buiten de tuinbouw, zoals de Mainports (haven Rotterdam, Schiphol) en de stad. En scherper, omdat we steeds beter weten waar de nieuwe verdienmodellen voor de toekomst liggen: in samenwerking verschillende sectoren.

Een mooi voorbeeld is het EnergieAkkoord, waaronder onlangs 35 partijen hun handtekening zetten. In het EnergieAkkoord gaat het niet alleen om tuinbouw, maar ook om bijvoorbeeld restwarmte van de haven en de stad. En die handtekeningen kwamen ook van partijen van buiten de ‘traditionele’ tuinbouw. Zo ben ik zeer trots dat Dunea zich heeft aangesloten bij de Greenport én het EnergieAkkoord heeft getekend.

‘Voor en door ondernemers’ is al sinds jaar en dag het leidende credo van de tuinbouw. De Greenport probeert daar binnen de regio een nieuwe invulling aan te geven, namelijk door over de grenzen te kijken. Inter-sectorale samenwerking dus. En ook vaak inter-regionale samenwerking. Want eigenlijk is de regio West-Holland te klein voor ons allen. De impact van onze samenwerking is landelijk en reikt zelfs tot Europa en daarbuiten. Zo mogen we met enige regelmaat aan Europese beleidsmedewerkers vertellen hoe ‘Feeding and Greening the Mega-cities’ in elkaar steekt. Want een samenwerkende sector die de stedelijke bevolking kan voeden, dat smaakt naar meer!

Onze nieuwe naam is dus meer dan een serie nieuwe letters of de aanduiding van een nieuwe regio; onze nieuwe naam is een teken dat we in samenhang werken aan impact voor de regionale economie en aan de gezondheid en geluk van de wereldbevolking. Dat zijn geen loze of hoogdravende woorden. Dat is waarvoor Greenport West-Holland staat!

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport West-HollandPin It on Pinterest