Jaarevent 2023

Planten en bomen zijn meer dan alleen mooi, ze bieden ook oplossingen voor tal van maatschappelijke problemen. Op het gebied van verstedelijking, klimaat en zorg kunnen groene producten een flinke meerwaarde bieden. Het programma De Groene Agenda zoekt naar mogelijkheden, vertelt programmamanager Albert Haasnoot. “Met De Groene Agenda werken we aan nieuwe verdienmodellen.”

De Groene Agenda startte in 2015 en is een samenwerking tussen Royal FloraHolland en De Groene Stad. In dat laatste initiatief hebben LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten, VHG (branchevereniging voor ondernemers in het groen) en Anthos (de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) zich verenigd. Daarnaast werkt De Groene Agenda samen met onder meer kennisinstellingen, telersverenigingen, handel en SIGN.

Doel van De Groene Agenda is het bevorderen van de concurrentiepositie van de groene sector, het ontwikkelen van kennis over de positieve invloeden van groen op gezondheid en welbevinden, en het beter benutten van die positieve effecten. Daarvoor ontwikkelt en test De Groene Agenda nieuwe concepten in de groensector. Haasnoot: “Met de kennis die we daarmee opdoen kunnen ondernemers nieuwe verdienmogelijkheden voor zichzelf creëren.”

Verzilveren van kennis

Momenteel telt De Groene Agenda acht projecten, elk gericht op een groen concept: Van groen naar gezond, Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten (over de rol van groen in steden), Groen voor grijs (gericht op ouderenzorg), Groene gezonde ziekenhuizen, Planten voor een prima binnenklimaat, Groene health check (een digitaal dashboard voor het creëren van een groene stad), Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes en  Groene gezonde studenten.

“Het begint bij de bewijslast”, vertelt Haasnoot. “We verzamelen onderzoek naar de positieve effecten van groen op het gebied van Wonen, Werken, Leren en Herstellen, en werken met de kennisinstellingen ook zelf aan onderzoek. De kennis die we daarmee opdoen, verzamelen we in factsheets en in een digitaal platform van de Wageningen University . Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor aangesloten ondernemers.”

De crux zit ‘m in de volgende stap: het verzilveren van die kennis. Daarom wordt binnen elk project wordt gezocht naar concrete product- of marktoplossingen, gericht op business-to-business. “Daarvoor werken we samen met onder meer individuele kwekers, telersverenigingen en handelaren.”

Chemotuin en groene kansenkaart

Zo wordt in de wijk Waterhoef in Oisterwijk onderzoek gedaan naar de invloed van groen op de kwaliteit van ouderen. Samen met bewoners worden plannen voor vergroening van de wijk opgesteld. Zo komt er een ‘groene kansenkaart’ met plekken in de wijk die vergroend kunnen worden.

Binnen het project Planten voor een prima binnenklimaat wordt onder meer gekeken naar nieuwe financieringsconcepten voor groen in bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld op basis van voorspelde of gerealiseerde besparingen. En binnen het project Groene gezonde ziekenhuizen werd gestart met de Chemotuin: een groene omgeving voor kankerpatiënten in het Hilversumse ziekenhuis Tergooi.

Meerwaarde

De Groene Agenda startte in 2015 met een financiering voor vijf jaar. Het programma is dus nog maar ongeveer halverwege, maar nu al werpt het dus de eerste concrete vruchten af. Haasnoot: “Iedereen weet dat groen goed is voor lichaam en geest. Op het gebied van verstedelijking, klimaat en zorg kunnen groene producten een flinke meerwaarde bieden. Met De Groene Agenda zorgen we ervoor dat die meerwaarde van groen ook leidt tot een betere concurrentiepositie voor bedrijven in de Greenport.”

Bekijk de Factsheets van De Groene Agenda:

  • Algemene factsheet De Groene Agenda [bekijk]
  • Factsheet Groen en Werken [bekijk]
  • Factsheet Groen en Wonen [bekijk]
  • Factsheet Groen en Leren [bekijk]
  • Factsheet Groen en Herstellen [bekijk]


Pin It on Pinterest