Jaarevent 2023

Een weblog van Jolanda Heistek, exclusief geschreven voor Goedemorgen.

‘Greenport op de kaart’ is een van de ambities van de Greenport West-Holland. Daarmee bedoelen we dat het regionale tuinbouwcluster in het westelijk deel van Zuid-Holland internationaal zichtbaar(der) moet zijn. Bij politiek, handelspartners, consumenten etc. En dus leest u met enige regelmaat over bezoeken  van onder meer onze ambassadeurs (ondernemers en bestuurders) aan verre landen. En ontvangsten van buitenlandse gasten, zoals recent de Amerikaanse landbouw minister bij de opening van de KAS2030 (klimaatneutraal en emissieloos) bij WageningenUR-Glastuinbouw in Bleiswijk.

Zo waren er pas handelsmissies naar India en China. De reden daarvoor is duidelijk: die landen roeren zich flink op het gebied van tuinbouw, zeker omdat de megacities van morgen daar het snelst groeien. Dus vele monden om te voeden met gezonde verse producten, en noodzaak voor het vergroening van de leefomgeving voor schone lucht maar ook voor plezier en geluk. Het is zaak de bestuurders en ondernemers in die landen te informeren en overtuigen over de kracht van de duurzame  Nederlandse tuinbouw. Die kracht schuilt in innovatie, ligging, geschiedenis, ondernemerschap. Maar het grote geheim is: samenwerking. Het model van cluster-samenwerking binnen een triple helix van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen: daar is het Nederlandse cluster wereldkampioen in.

Daarnaast zijn we komende zomer nauw betrokken bij het tuinbouwprogramma (‘World of Horticulture’) van het congres van IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association) in Rotterdam. Daar laten we zien hoe onze regio koploper is in het produceren van hoogwaardige kwalitatieve, duurzame versproducten.
Maar wat misschien minder opvalt is dat we zeer actief zijn binnen Europa. Want ook – of zelfs ‘vooral’ – in Europa liggen mooie kansen voor Nederlandse bedrijven. Ter illustratie: een bloem exporteren naar India heeft soms weinig zin, maar naar Duitsland des te meer.

Hoe we actief zijn binnen Europa? Allereerst door actief aanwezig te zijn bij internationale beurzen, zoals onlangs de Grüne Woche en Fruit Logistica 2020. Waar de voorzitter van de Greenport West-Holland, Adri Bom-Lemstra (en voorzitter van Greenports Nederland), verschillende internationale bedrijven en overheidsvertegenwoordigers heeft gesproken. En de boodschap van de Nederlandse tuinbouw breed heeft verteld.  Op één dag daar kan je meer verbindingen leggen dan normaal  agenda technisch mogelijk is in een maand.

Maar er gebeurt meer. Zo werken we samen met Europese agrarische clusters, zoals Vegepolys in Frankrijk, bijvoorbeeld binnen het Big Data-project TRACK. Waar ondernemers en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en kennisdelen voor het ontwikkelen voor nieuwe businesskansen, gebruikmakend van big data. Daarnaast heeft TRACK als doel om de samenwerking tussen Europese regio’s te bevorderen. (Heeft u al een keer een webinar gevolgd van TRACK? Ga naar https://trackgrowingdata.eu voor de komende webinars).

Europa dus. En terwijl Groot-Brittanië onlangs de EU verliet omdat de samenwerking, volgens hun, weinig meerwaarde bood, en sommigen ook vinden dat Nederland een #Nexit moet overwegen, vind ik dat we juist veel meer uit Europa kunnen halen dan we doen. Daarmee bedoel ik niet subsidies, maar van elkaar leren, geld verdienen  en samenwerken. Internationalisering is dus voor mij niet alleen je richten op verre landen, maar ook op goede buren. En internationalisering (en dat is meer dan exporteren) is voor de Nederlandse tuinbouw de belangrijkste kans op verder succes, om de Wereldkampioen Tuinbouw te zijn en te blijven. Met als resultaat een mooie, schone, groene leefomgeving met gezonde verse producten voor ons en onze toekomstmakers van morgen in alle steden van de wereld.Pin It on Pinterest