Jaarevent 2023

Een aantal partijen werkt aan de realisatie van textiel gemaakt van tuinbouwreststromen Het project heeft financiering toegezegd gekregen van BioBoost en CityLab010. Startpunt is de productie van een Tomaten T-shirt. 

Op verschillende fronten wordt aan de productie van het Tomaten T-shirt gewerkt. Zo zijn er aanbiedingen vanuit het onderwijs, de wetenschap, de textielindustrie en de biobased sector om mee te werken. Het uiteindelijke idee is om rondom het Tomaten T-shirt een social enterprise te starten van waaruit lokaal textiel wordt geproduceerd.

Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door BioBoost en CityLab010. BioBoost is een EU Interregproject onder andere gericht op het benutten van tuinbouwreststromen en CityLab010 is dé Rotterdamse werkplaats voor de stad van morgen. Hier krijgen dromers, denkers en doeners van de stad de ruimte. Het is een creatieve broedplaats waar samen wordt gewerkt aan maatschappelijke innovatie.Pin It on Pinterest