Vacature
Programmasecretaris

Met samenwerking bereik je meer. Een duidelijk en concreet voorbeeld daarvan is de Holland Flower Alliance: binnen deze strategische alliantie werken Royal FloraHolland, KLM en Schiphol samen aan het verbeteren van de internationale sierteeltketen. “Door nauwer met elkaar samen te werken willen we de keten nog verder optimaliseren en innoveren.”

Binnenkort vindt het vierde Beraad van Boskoop plaats in het kader van de Impulsagenda Greenport 3.0. Het samenwerkingsverband van de zes Greenports, drie provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg), de ministeries EZK/LNV en I&W, ondernemers en diverse andere partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Inholland en Wageningen UR. Ook de Greenport West-Holland is ondertekenaar van de Impulsagenda Greenport 3.0.

Een actueel thema waarmee het samenwerkingsverband zich bezighoudt is de import van bloemen via Schiphol. Het Beraad van Boskoop heeft het ministerie van I&W gevraagd zich hard te maken voor een andere verdeling van het aantal Nederlandse vluchten (‘slots’) voor de import van sierteeltproducten. De huidige verdeling zorgt er namelijk voor dat  het aantal beschikbare slots voor vrachtvluchten afneemt, vertellen Eline van den Berg en Coen Meijeraan van Royal FloraHolland.

Van den Berg: “Als de bloemen met deze vrachtvluchten niet meer naar ons toekomen, hebben wij niet meer het breedste en diepste assortiment van de wereld. Dat maakt Royal FloraHolland minder aantrekkelijk als marktplaats.” Meijeraan (Manager Public Affairs RFH en bestuurslid Greenports Aalsmeer en West-Holland): “De verschillende Greenports werken daarmee samen aan een gezamenlijk dossier: de import van bloemen, en dus de gehele sierteeltketen. Maar er is meer nodig dan alleen het behoud  van het aantal vrachtvluchten. De landelijke vraag is ook: hoe blijft Schiphol de ideale luchthaven voor de import van bloemen?”

De Holland Flower Alliance – waarvan Van den Berg programmamanager is – houdt zich o.a. bezig met die vraag en heeft als doel om de positie van Schiphol als preferred flowerhub voor geïmporteerde sierteeltproducten te verstevigen. Daarvoor zijn vijf thema’s gestart.

Logistiek bloemen-ecosysteem

Binnen het thema ‘Keten proces innovatie’ wordt gekeken naar het transport van Kenya naar Nederland. Daarbij gaat het onder meer over de handling  en koelketen tijdens het transport. Van den Berg: “Er gaat al heel veel goed, maar door nauwer met elkaar samen te werken willen we de keten nog verder optimaliseren en innoveren.”

Bij het thema ‘Verpakking’ wordt gekeken naar standaardisering in verpakking voor het transport van bloemen. Van den Berg: “Er zijn veel verschillende type dozen op de markt.  Ze verschillen in maat, maar ook in kwaliteit. Dat is onhandig tijdens het transport. Zo kan een stapel dozen omvallen, en kan een minder stevige doos inzakken als er zware bovenop worden geplaatst. We willen gaan testen met partijen welke doos, die nu al gebruikt wordt, het meest geschikt is  voor kwekers en vervoerders om als standaard te gaan dienen.”

Binnen het thema ‘Informatie delen’ staat het koppelen van data en systemen  van de verschillende partijen centraal.  Zo worden de ladingbrief en de vrachtbrief digitaal aan elkaar gekoppeld, waardoor informatie door de hele keten heen beschikbaar is.

Het vierde thema is ‘Branding’. Van den Berg: “We zetten stappen om de importstromen via luchthaven Schiphol verder te optimaliseren. Maar minstens zo belangrijk als die stappen is de marketing en de branding. We vergeten nog wel eens te vertellen hoe goed we het transport en de logistiek georganiseerd hebben en hoe goed we samenwerken met de inspecties. Dat moeten we veel meer doen: ‘be good and tell it’.

Het vijfde thema is ‘Governance’. Van den Berg: “Daarmee willen we een logistiek bloemen-ecosysteem inrichten, waarbij ieders rol binnen het transport duidelijk zijn.”

Landelijk belang

Meijeraan: “Holland Flower Alliance is een mooi voorbeeld van hoe een onderwerp met een landelijk belang – de handel in sierteeltproducten – wordt beetgepakt: Greenport Aalsmeer heeft een initiërende en faciliterende rol gespeeld, en de gehele sector pakt vervolgens de handschoen op. Zo’n samenwerking lukt alleen als je goed samenwerkt.” Greenport West-Holland werkt op verschillende dossiers o.a. Biobased, Kennis & Innovatie en Schiphol intensief samen met collega Aalsmeer, zegt Jolanda Heistek (programmamanager Greenport West-Holland).Pin It on Pinterest